IMF: Chính sách tài khóa của Việt Nam cần hướng tới hỗ trợ phục hồi kinh tế xanh

Trưởng phái Đoàn công tác Điều khoản IV của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Era Dabla-Norris cho rằng các chính sách tài khóa của Việt Nam cần đóng vai trò nhiều hơn và tốt hơn nữa để hỗ trợ phục hồi kinh tế xanh, toàn diện và bền vững…

Ngày 17/11, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã có buổi làm việc trực tuyến với Đoàn công tác Điều khoản IV của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, mặc dù bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nhưng các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tài chính và IMF vẫn diễn ra thiết thực, hiệu quả trong lĩnh vực quản lý kinh tế vĩ mô và tài chính công, nâng cao kỹ năng sử dụng các mô hình thống kê và phân tích tài khóa.

Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được những hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực của IMF dành cho Bộ Tài chính thông qua hỗ trợ chuyên gia, đào tạo, hội thảo, tài liệu về kinh nghiệm quốc tế, khảo sát kinh nghiệm quốc tế.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà làm việc trực tuyến với Đoàn công tác Điều khoản IV của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Thứ trưởng Trần Xuân Hà làm việc trực tuyến với Đoàn công tác Điều khoản IV của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Bà Era Dabla-Norris đánh giá cao những chính sách tài khóa mà Chính phủ và Bộ Tài chính sử dụng trong thời gian qua nhằm hỗ trợ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt được triển khai thực hiện trong thời gian giãn cách xã hội triệt để nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đưa ra những khuyến nghị chính sách trong thời gian tới, bà Era Dabla-Norris cho rằng các chính sách tài khóa của Việt Nam cần đóng vai trò nhiều hơn và tốt hơn nữa để hỗ trợ phục hồi kinh tế xanh, toàn diện và bền vững; chính sách khu vực tài chính cần đảm bảo cả mục tiêu hỗ trợ phục hồi kinh tế và việc đảm bảo sự ổn định tài chính; cần tiếp tục cải cách cơ cấu để đảm bảo tăng trưởng bền vững; tiếp tục tăng cường năng lực, tập trung vào hiện đại hóa các khuôn khổ chính sách.

Trưởng phái đoàn Điều khoản IV của IMF cũng đánh giá cao những định hướng của Bộ Tài chính Việt Nam trong cải cách hệ thống thuế, quản lý thuế, tăng cường hoạt động quản trị các doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng với những khuyến nghị của IMF đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật đối với Bộ Tài chính trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ hợp tác của IMF trong công tác đánh giá, phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, các chính sách tài khóa của Việt Nam trong thời gian qua. Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của IMF trong xây dựng cơ chế chính sách thu, chi, quản lý ngân sách nhà nước nhằm giúp chính sách tài khóa thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong quản lý kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục