Huỷ niêm yết 15,7 triệu cổ phiếu của Địa ốc Tân Kỷ kể từ ngày 22/12

Nhiều lần vi phạm nghĩa vụ của một tổ chức niêm yết trên sàn chứng khoán, vốn chủ sở hữu âm hàng trăm tỷ đồng... cổ phiếu của Địa ốc Tân Kỷ sẽ bị huỷ niêm yết.

Huỷ niêm yết 15,7 triệu cổ phiếu của Địa ốc Tân Kỷ kể từ ngày 22/12 - Ảnh 1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa gửi thông báo đến Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (HNX: TKC) về việc huỷ bỏ niêm yết bắt buộc.

Cụ thể, HNX đã chính thức ban hành Quyết định hủy bỏ niêm yết bắt buộc gần 15,7 triệu cổ phiếu TKC của Địa ốc Tân Kỷ trên sàn HNX, ngày hủy niêm yết là ngày 22/12/2023 và ngày giao dịch cuối cùng là 21/12.

Lý do hủy niêm yết vì Địa ốc Tân Kỷ đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở Giao dịch Chứng khoán.

Trước khi nhận tin huỷ niêm yết, HNX cũng đã đưa ra thông báo  duy trì diện bị kiểm soát, đưa vào diện bị hạn chế giao dịch và duy trì diện bị đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu TKC, kể từ ngày 12/10/2023 do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận âm trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất, chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định và tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Như vậy, HNX đã đưa ra quyết định huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TKC sau khi doanh nghiệp vi phạm rất nhiều lần và nghiêm trọng trong lĩnh vực chứng khoán.

Đặc biệt, trước giai đoạn cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch từ ngày 25/9/2023, Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp - ông Lê Đại Nghĩa đã kịp thời thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp, giao dịch được thực hiện trong giai đoạn 19/9 đến 12/10/2023.

Diễn biến thị giá cổ phiếu TKC.

Diễn biến thị giá cổ phiếu TKC.

Về bức tranh tài chính, năm 2022, doanh thu thuần của Địa ốc Tân Kỷ sụt giảm 72% về mywsc 113 tỷ đồng, việc kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp địa ốc này lỗ sau thuế gần 638 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu bị kéo xuống âm tới gần 470 tỷ đồng.

Việc kinh doanh của Địa ốc Tân Kỷ bắt đầu đi xuống kể từ giai đoạn năm 2019 cho đến nay, dù đến năm 2020 ghi nhận hồi phục nhưng đến giai đoạn 2021 cho đến nay lại tiếp tục sụt giảm dài hạn rồi dẫn đến tình trạng âm vốn hàng trăm tỷ đồng cuối năm 2022.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục