Hoá chất Đức Giang: Doanh thu và lợi nhuận suy giảm, tổng nợ phình to

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 mới công bố, doanh thu thuần bán hàng cả năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) ở mức 9.748 tỷ đồng, giảm 32,5% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế TNDN giảm mạnh đến 46%, chỉ đạt 3.242 tỷ đồng. Trong khi, dư nợ tại các tổ chức tín dụng bất ngờ tăng gấp 2,8 lần so với cuối năm 2022, đạt 1.328 tỷ đồng.

Hoá chất Đức Giang: Doanh thu và lợi nhuận suy giảm, tổng nợ phình to - Ảnh 1

Theo đó, doanh thu Hoá chất Đức Giang giảm mạnh do doanh thu mặt hàng phố pho vàng giảm mạnh, chỉ đạt 3.692 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Hóa chất Đức Giang tăng 38%% so với năm 2022, đạt 739 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi gần 627 tỷ đồng, tương đương 1,7 tỷ đồng/ ngày; lãi chênh lệch tỷ giá hơn 112,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính năm 2023 đạt 98 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay đạt gần 32 tỷ đồng, tăng 82% so với năm 2022.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 3.242 tỷ đồng.

Về tài sản, tại 31/12/2023, Hoá chất Đức Giang ghi nhận tổng giá trị tài sản đạt 15.536 tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm 2022. Trong năm 2023, DGC ghi nhận đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn hơn 9.342 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm 2023.

Tại ngày 31/12/2023, gần 300 tỷ tiền gửi ngân hàng đang được đảo bảo cho nghĩa vụ vay vốn, L/C, bảo lãnh của Tập đoàn tại ngân hàng.

Bên cạnh đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng bất ngờ tăng mạnh gần 40%, đạt 717 tỷ đồng, trong đó có 337 tỷ đồng của các đối tác nước ngoài mới. Được biết, khoản phải thu từ đối tác United Phosphorus Limited trị giá 136 tỷ đồng đã được Ngân hàng VCB giải ngân chiết khấu dựa trên L/C xuất khẩu với đối tác này.

Về nợ phải trả, tại 31/12/2023, Hoá chất Đức Giang bất ngờ tăng hơn 900 tỷ đồng, đạt 3.493 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do nợ phải trả bất ngờ tăng từ 476,6 tỷ đồng lên đến 1.328 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ Công ty Hoá chất Đức Giang Lào Cai chiếm 672 tỷ đồng và công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam gần 250 tỷ đồng.

Cũng tại ngày 31/12/2023, Hoá chất Đức Giang ghi nhận tổng vốn chủ sỡ hữu đạt 12.026 tỷ đồng. Trong đó chiếm phần lớn là vốn góp của chủ sở hữu với 3.797 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5.988 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 972 tỷ đồng

Được biết, tại tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hóa chất Đức Giang dự kiến doanh thu đạt 10.202 tỷ đồng (tăng 4% so với thực hiện năm 2023), nhưng lợi nhuận chỉ đạt 3.100 tỷ đồng (giảm 142 tỷ đồng so kết quả thực hiện năm 2023).

Trong năm 2024, Hoá chất Đức Giang tiếp tục đầu tư xây dựng tổ hợp Xút chất dẻo tại Nghi Sơn với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng; mở rộng Khai trường 25 thêm 11ha để khai thác Apatit; tiếp tục theo đuổi giấy phép đầu tư dự án Alumin Đắc Nông đã bất đầu từ năm 2023.

Hoá chất Đức Giang thành lập từ năm 2004, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón, hợp chất ni tơ, buôn bán cao sư và khai khoáng. Tính đến ngày 31/12/2023, Hoá chất Đức Giang có 3 chi nhánh ở Hưng Yên, Bình Dương, Lào Cai và 9 công ty con tỷ lệ biểu quyết hơn 51%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024, cổ phiếu DGC tăng 6,5%, giá đóng cửa ngày 01/3/2024 là 114.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch hơn 2.998.500 cổ phần.

Nguyễn Kim

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục