HAGL của bầu Đức thoát án huỷ niêm yết nhờ khoản hoàn thuế 259 tỷ đồng

Báo cáo tài chính đã kiểm toán ghi nhận HAGL có lãi trong năm 2021 đã giúp công ty thoát án huỷ niêm yết trên sàn HoSE sau 2 năm thua lỗ.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG) mới đây đã công bố văn bản giải trình chi tiết liên quan tới chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

HAGL của bầu Đức thoát án huỷ niêm yết nhờ khoản hoàn thuế 259 tỷ đồng - Ảnh 1

Theo đó, số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, HAG ghi nhận đạt gần 191 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. 

Khoản lỗ khác hơn 321 tỷ đồng (chủ yếu nằm ở chi phí chuyển đổi vườn cây) khiến công ty lỗ trước thuế gần 131 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhờ khoản thuế TNDN hoãn lại 259 tỷ đồng, khoản lãi sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ đảo chiều dương gần 128 tỷ, lãi ròng cả năm 2021 ghi nhận 203 tỷ đồng.

Phía HAGL cho biết việc phát sinh khoản thuế TNDN hoãn lại trong 2021 là do trong các năm trước đây khi còn hợp nhất với nhóm công ty Hoàng Anh Gia Lai Agrico (MCK: HNG), tập đoàn đã hạch toán vào khoản mục “Chi phí thuế TNDN hoãn lại" trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất liên quan đến các khoản như: Dự phòng các khoản đầu tư của HNG vào các công ty con của HNG trên cấp độ hợp nhất; Chi phí lãi vay vốn hoá của nhóm công ty HNG vào các vườn cây trên cấp độ hợp nhất; Lợi nhuận nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch giữa nhóm công ty HNG và các đơn vị trong cùng tập đoàn trên cấp độ hợp nhất.

Trong năm 2021, sau khi hoàn tất thoái vốn đầu tư khỏi nhóm công ty HNG, tập đoàn đã tiến hành hoàn nhập các khoản chi phí thuế này trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất với khoản thuế TNDN hoãn lại các khoản dự phòng  các khoản đầu tư 141 tỷ đồng, thuế TNDN hoãn lại của khoản chi phí lãi vay vốn hoá 120 tỷ đồng và thuế TNDN hoãn lại của khoản lợi nhuận nội bộ chưa thực hiện âm gần 75 tỷ.

Tổng cộng các khoản trên ghi nhận là hơn 186 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, khi chuyển CTCP Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con, tập đoàn đã tiến hành định giá lại giá trị hợp lý tài sản (bao gồm vườn cây ăn trái và dự án chăn nuôi) của đơn vị này tại ngày mua.

Chênh lệch giữa giá trị hợp lý trên báo cáo hợp nhất và giá trị tài sản thuần trên báo cáo riêng của Chăn nuôi Gia Lai làm phát sinh chi phí thuế TNDN hoàn lại đã được hạch toán trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Trong năm 2021, tương ứng với các tài sản đã đưa vào khai thác cũng như đã bán trong năm, tập đoàn đã tiến hành trích thêm khấu hao của các vườn cây và đồng thời ghi nhận thêm giá vốn của dự án chăn nuôi vào báo cáo tài chính hợp nhất.

Vì vậy, phần chi phí thuế TNDN hoãn lại đã hạch toán trong 2020 cũng được hoàn nhập một phần tương ứng với số tiền gần 73 tỷ đồng.

Việc báo cáo kiểm toán ghi nhận HAGL có lãi trong năm 2021 đã giúp công ty thoát án huỷ niêm yết trên sàn HOSE khi đã thua lỗ hai năm liên tiếp.

HAGL của bầu Đức thoát án huỷ niêm yết nhờ khoản hoàn thuế 259 tỷ đồng - Ảnh 2

Lũy kế năm 2021, doanh thu thuần của HAG đạt 2.097 tỷ đồng, giảm gần 34% so với năm 2020. Lãi ròng cả năm đạt 128 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 2.383,3 tỷ đồng); lợi nhuận thuộc về Công ty mẹ đạt 203 tỷ đồng. Lỗ lũy kế vẫn ở mức cao 4.467 tỷ đồng.

Tổng tài sản doanh nghiệp đến cuối năm còn 18.439 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với hồi đầu năm. Nợ phải trả cũng giảm một nửa còn 13.766 tỷ đồng.

Sang năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.120 tỷ đồng; lần lượt gấp 2,2 lần và gấp 8,8 lần thực hiện năm ngoái. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất của HAGL kể từ năm 2015. Năm nay, công ty sẽ tiếp tục không thực hiện chia cổ tức.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG tăng 1,87% lên mức 13.650 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 30/3).

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục