Hà Nội: Xét cấp sổ đỏ cho tổ chức hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Từ ngày 9/6, các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại tại dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư được xét cấp sổ đỏ.

Mới đây, UBND Tp.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/6/2022.

Tại Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND, UBND Tp.Hà Nội sửa đổi Điều 10 về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thường gọi là sổ đỏ hoặc sổ hồng) cho tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

Hà Nội: Xét cấp sổ đỏ cho tổ chức hoàn thành nghĩa vụ tài chính - Ảnh 1

Theo đó, các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại tại những dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư thì Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định dự án (quy định tại Khoản 1 Điều 15 Quyết định số 12/2017 ngày 31/3/2017), hợp đồng mua bán nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại để xét cấp sổ đỏ cho tổ chức.

Thời gian giải quyết các nội dung trên không quá 30 ngày làm việc.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 (hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm) của quyết định trên.

Cụ thể, tổ chức nộp 1 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (bản chính); hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định (bản chính); giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bản chính).

Trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì ngoài những giấy tờ nêu trên, tổ chức phải nộp thêm Trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân đo đạc lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định (bản chính - nếu có) hoặc bản trích lục thửa đất mới tách theo kết quả đo đạc địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai lập (bản chính); việc tách thửa theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ.

Trong thời gian không quá 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất của bên chuyển nhượng, cho đơn vị nhận chuyển nhượng thuê đất để sử dụng cùng công trình đã xây dựng trong thời hạn thuê đất còn lại.

Sau khi UBND thành phố quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất.

Sau khi người sử dụng đất thực hiện xong các nghĩa vụ quy định tại quyết định cho thuê đất của UBND TP, Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận và thông báo cho tổ chức sử dụng đất; thực hiện việc chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Thời gian giải quyết các nội dung trên trong thời gian 10 ngày làm việc. Đối với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường trao giấy chứng nhận cho người được cấp trong thời hạn 1 ngày làm việc.

Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 13 (Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với thay đổi cho trường hợp gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao) của quyết định trên.

Cụ thể, trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu 6 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu) và đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu 09/ĐK); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bản chính); Giấy tờ liên quan đến sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản sao); Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất (bản sao).

Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện hoạt động đầu tư trên đất nhưng không thuộc trường hợp có Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thể hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Điểm 4 của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Tuệ Minh

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục