Hà Nội: Thu hơn 14.000 tỷ đồng từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Cục Thuế Hà Nội cho biết, các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số đã đóng góp cho thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 khoảng 14.000 tỷ, chiếm khoảng 6% tổng thu và 10% thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, Cục Thuế luôn chú trọng nắm bất những phương thức sản xuất kinh doanh mới, đặc biệt là các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số để có những đề xuất về chính sách và phương pháp quản lý hiệu quả, qua đó mở rộng nguồn thu, chống xói mòn cơ sở thuế.

Cụ thể, trong thời gian qua xây dựng, hoạch định các chương trình, kế hoạch triển khai chi tiết tại Cục Thuế trên cơ sở các Kế hoạch của Tổng cục Thuế (Kế hoạch triển khai Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử) và UBND Thành phố (Kế hoạch phát triển thương mai điện tử trên địa bàn TP Hà Nội).

Nhận diện mô hình hoạt động, dòng tiền của các hoạt động TMĐT để thực hiện phân loại các nhóm đối tượng quản lý và xác định biện pháp cụ thể đối với từng nhóm.

Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội.
Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các phương án xây dựng cơ sở dữ liệu, phối hợp với các Ngân hàng, trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển để thu thập cơ sở dữ liệu, thực hiện phân tích, phân loại người nộp thuế vào từng nhóm đối tượng để áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội do ngành thuế quản lý năm 2021 ước thực hiện 237.179 tỷ, đạt 109,3% dự toán pháp lệnh.

Triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ với tổng số tiền thực hiện các chính sách hỗ trợ tới NNT ước tính là 27.537 tỷ đồng.

Tính đến ngày 21/12/2021, Cục Thuế Hà Nội đạt tỷ lệ số doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là 90,5%, hoàn thành 113,1% mục tiêu Tổng cục Thuế giao trước 10 ngày

Thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với một số trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trọng điểm lớn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành như Sở công thương, Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội, Thanh tra giám sát ngân hàng để triển khai các công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, với những giải pháp trên đã giúp Cục Thuế TP Hà Nội quản lý chặt chẽ, đầy đủ đối tượng nộp thuế và góp phần tăng thu ngân sách khoảng 110 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm có thu thập từ các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook,…), Cục Thuế đã đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu phát sinh từ nhà thầu nước với số thuế đã nộp năm 2021 là 56 tỷ. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai rà soát 503 người nộp thuế có doanh thu 498 tỷ với dự kiến số thu 35 tỷ.

 Nhóm kinh doanh bán hàng trực tuyến (online), Cục Thuế đang quản lý dữ liệu của 32.085 địa chỉ bán hàng online qua thu thập thông tin từ trung gian vận chuyển, trong đó 3.388 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu/năm. Cục thuế đã tiến hành rà soát đưa vào quản lý 1.332 NNT với số nộp 12 tỷ. Đang tiếp tục triển khai rà soát 2.056 cơ sở bán hàng online còn lại.

Nhóm kinh doanh cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng, Cục Thuế đang quản lý dữ liệu của 756 chủ cơ sở với 2.307 địa chỉ cho thuê nhà qua ứng dụng thu thập từ trung gian cho thuê nhà, trong đó có 49 chủ cơ sở có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, doanh thu ước tính 10 tỷ, dự kiến số thu 1 tỷ.

Nhóm tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài, Cục Thuế đã thu thập và quản lý dữ liệu phát sinh chi trả cho các nhà thầu nước ngoài của 1.447 cá nhân, tổ chức với số tiền chi trả khoảng 46 tỷ, dự kiến số thuế phải nộp là 4,6 tỷ đồng.

Nhóm Doanh nghiệp điều hành sàn giao dịch thương mại điện tử (Sendo, Lazada, Shoppe..), điều hành các App trung gian thanh toán, App trung gian vận chuyển. Cục Thuế TP Hà Nội đã hoàn thành thanh kiểm tra tại 6 doanh nghiệp, với tổng số tiền truy thu, phạt 1,9 tỷ; giảm lỗ: 66 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong năm 2022, Cục Thuế sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên nền tảng số để có những đề xuất xây dựng chính sách phù hợp (về tỷ lệ thu, về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp); không ngừng cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (bao gồm tài khoản VNĐ, tài khoản ngoại tệ, dữ liệu thu thập từ các doanh nghiệp trung gian) đối với hoạt động này.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục