Hà Nội điều chỉnh quy hoạch dự án Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside

Theo Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, Hà Nội quyết định điều chỉnh từ chức năng nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng với tỉ lệ 1/500.

UBND Tp.Hà Nội vừa việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỉ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CT tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Khu đất lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết có diện tích khoảng 9.456 m2.

Phía Tây Bắc khu đất giáp đường Thạch Bàn, phía Tây Nam giáp đường hiện có, các phía còn lại giáp các ô đất có chức năng công cộng thành phố và đất ở thấp tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Theo quyết định, điều chỉnh chức năng từ nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng để tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa trong tổng thể dự án và khu vực lân cận, giảm tải cho hệ thống hạ tầng khu vực, hình thành khu nhà ở có môi trường chất lượng sống cao, tăng hiệu quả sử dụng đất.

Về nguyên tắc điều chỉnh, điều chỉnh cục bộ ô đất CT trong Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỉ lệ 1/500 trên cơ sở giữ nguyên phạm vi, ranh giới của ô đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt, điều chỉnh từ chức năng nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng, giảm quy mô dân số, không làm ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỉ lệ 1 /500 đã được phê duyệt.

Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ ô đất CT được giữ nguyên theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỉ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2151 ngày 07/5/2018.

Nội dung điều chỉnh chức năng nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng với dự án Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside. 

Nội dung điều chỉnh chức năng nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng với dự án Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside. 

Theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỉ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2151, ô đất CT có quy mô khoảng 9.456 m2 được xác định chức năng sử dụng đất nhóm nhà ở cao tầng.

Quy mô diện tích xây dựng 5.201 m2, mật độ xây dựng 55%, hệ số sử dụng đất 10,3 lần, tầng cao 25 tầng, quy mô dân số 2.455 người.

Nay giữ nguyên phạm vi, ranh giới ô đất; điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ chức năng nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng, giảm quy mô dân số.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sau điều chỉnh: Đất nhóm nhà ở cao tầng theo quyết định cũ có diện tích xây dựng là 5.201 m2, tầng cao 25 tầng nay điều chỉnh thành 6 đất nhóm nhà ở liền kề với diện tích xây dựng là 4886,5 m2, với 52 lô đất, chiều cao 4 tầng.

Chiều cao xây dựng công trình thống nhất với các công trình nhà liên kế trong tổng thể dự án. Chiều cao các tầng nhà, các bộ phận của công trình đảm bảo thống nhất cho các dãy nhà và không có bộ phận nào của công trình vượt quá chỉ giới đường đỏ và ranh giới ô đất.

Theo UBND thành phố, mục tiêu điều chỉnh để cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỉ lệ 1/2.000 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt; chủ trương điều chỉnh chức năng từ nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng đã được UBND thành phố chấp thuận.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỉ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CT nêu trên phù hợp với Quyết định này; lưu trữ hồ sơ theo quy định.

UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện.

Quận Long Biên và Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trần Thị Tú Anh

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục