Hà Nam “bêu tên 77 doanh nghiệp nợ thuế, đứng đầu Đại học Hà Hoa Tiên

Cục Thuế Hà Nam vừa thực hiện công khai thông tin 77 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến thời điểm ngày 30/4/2024, trong đó Đại học Hà Hoa Tiên nợ trên 50,8 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1212/TB-CTHNA về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền trên 165,4 tỷ đồng.

Trong danh sách công khai có 22 trường hợp đã thực hiện biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ, với tổng số tiền trên 144,5 tỷ đồng; 55 trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng vẫn còn nợ thuế với số tiền trên 20,8 tỷ đồng.

Đại học Hà Hoa Tiên liên tục trong danh sách đứng đầu nợ thuế tại Cục Thuế Hà Nam.
Đại học Hà Hoa Tiên liên tục trong danh sách đứng đầu nợ thuế tại Cục Thuế Hà Nam.

Đứng đầu danh sách nợ thuế chưa thu hồi được là Trường Đại học Hà Hoa Tiên (mã số thuế 0700262924) nợ trên 50,8 tỷ đồng. Đại học Hà Hoa Tiên liên tục được đứng đầu trong danh sách công khai nợ thuế của Cục Thuế Hà Nam thời gian gần đây. Hồi tháng 11/2023 khi Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách nợ thuế thì trường Đại học Hà Hoa Tiên còn nợ thuế hơn 46 tỷ đồng, đứng đầu danh sách.

Tiếp theo đó, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên (mã số thuế 0700222142) nợ trên 26 tỷ đồng; Công ty TNHH Đại Dương (mã số thuế 0700219196) nợ trên 18,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xi măng Tràng An (mã số thuế 0700249401) nợ trên 14,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đá thạch anh Khang Minh (mã số thuế 0700558174) nợ trên 9,5 tỷ đồng…

Trong danh sách doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng vẫn còn nợ thuế, đứng vị trí số 1 là Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 820 (mã số thuế 0700100754) nợ 12,6 tỷ đồng.

Bên cạnh việc công khai danh sách người nộp thuế, thời gian gần đây Cục Thuế Hà Nam đã thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty; thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp chưa chấp hành hết nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước… 

Danh sách nợ thuế xem tại đây.

Hà Giang

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục