Giảm 50% phí thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 1/9

Ngân hàng Nhà nước thực hiện giảm 50% mức phí giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/9/2021 đến hết 30/6/2022.

Từ ngày 1/9/2021 sẽ giảm 50% phí dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Từ ngày 1/9/2021 sẽ giảm 50% phí dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước Thông tư được ban hành trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, để tiếp tục có chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, giảm 50% mức phí giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục