Gemadept lên kế hoạch lợi nhuận sụt giảm, dừng chào bán 100 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ cho phiên họp thường niên diễn ra vào ngày 9/6 tới đây.

Gemadept lên kế hoạch lợi nhuận sụt giảm, dừng chào bán 100 triệu cổ phiếu
Gemadept lên kế hoạch lợi nhuận sụt giảm, dừng chào bán 100 triệu cổ phiếu

Theo đó, GMD lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu hợp nhất đạt 3.920 tỷ đồng, tăng 3% so với mức thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 13%, đạt 1.136 tỷ đồng.

GMD cho biết lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng phần vốn cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ được ghi nhận theo giá trị chuyển nhượng tại ngày hoàn thành bàn giao cho bên nhận chuyển nhượng.

Được biết, công ty đã chuyển nhượng cảng Nam Hải Đình Vũ cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) vào ngày 19/4 vừa qua. Theo công bố, giá chuyển nhượng là 2.250 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên, GMD dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% bằng tiền, tương đương số tiền trích ngân sách là 600 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng trình cổ đông về việc tạm dừng phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với lý do điều kiện thị trường chưa thuận lợi để tiếp tục thực hiện phương án. Kế hoạch này được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 100 triệu đơn vị. 

Giá phát hành là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động là 2.000 tỷ đồng. GMD dự tính dùng số tiền này để tăng vốn vào các công ty con gồm Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ, Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link và đầu tư tài sản cố định.

Theo GMD, kết quả kinh doanh năm 2022 và việc hoàn thành chuyển nhượng cảng Nam Hải Đình Vũ đã giúp công ty đảm bảo được dòng tiền và nguồn vốn để triển khai kế hoạch kinh doanh cho năm 2023.

Chốt quý I/2023, GMD ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 901 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, doanh thu từ khai thác cảng chiếm phần lớn, đạt hơn 655 tỷ đồng, tuy nhiên giảm gần 11% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu từ hoạt động logistics, cho thuê văn phòng tăng 71%, đạt hơn 246 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh gấp gần 5 lần, đạt hơn 20,8 tỷ đồng nhờ tăng lãi chênh lệch tỷ giá. Trong quý I, phần lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh gần 83%, đạt hơn 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 125 tỷ đồng.

Nhiều chi phí trong quý I ghi nhận tăng mạnh, đơn cử chi phí tài chính tăng 23%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36%, lần lượt đạt gần 40 tỷ đồng và gần 97 tỷ đồng.

Chốt quý, GMD báo lãi sau thuế giảm 20%, đạt hơn 254 tỷ đồng và hoàn thành 27% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hải Đường

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục