FLC bị phạt gần 500 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn FLC gần 500 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Ngày 24/03/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 164/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Công ty), cụ thể:

Phạt tiền 100.000.000 đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, FLC không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN (hệ thống IDS Plus) và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với 34 Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về giao dịch với bên liên quan trong giai đoạn từ 24/3/2020 đến 13/5/2021; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống IDS Plus và trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, hợp nhất năm 2019 kiểm toán và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh (KQSXKD); BCTC riêng, hợp nhất bán niên 2020 soát xét và Giải trình chênh lệch KQSXKD; BCTC riêng, hợp nhất Quý 3/2020; Báo cáo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Thành Vinh ngày 28/07/2020; Nghị quyết HĐQT số 49/2020/NQ-HĐQT-FLC ngày 19/8/2020 bổ nhiệm bà Lê Thị Trúc Quỳnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc; Nghị quyết HĐQT số 06B/2021/NQ-HĐQT-FLC ngày 19/01/2021 về việc thông qua việc góp vốn và thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại CTCP Hàng không Tre Việt.

FLC bị phạt gần 500 triệu đồng - Ảnh 1

FLC tiếp tục bị phạt tiền 200.000.000 đồng do công bố thông tin sai lệch: Theo BCTC năm 2020 kiểm toán và bán niên năm 2021 soát xét, Công ty có giao dịch với các bên liên quan nhưng tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021, Công ty trình bày không có giao dịch với bên liên quan; Công ty CBTT sai lệch số liệu BCTC bán niên năm 2021 soát xét, cụ thể: BCTC này không trình bày số liệu chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác (chênh lệch 70,13 tỷ đồng do Công ty góp vốn bằng quyền tài sản là khách sạn Grand Sầm Sơn vào CTCP Hàng không Tre Việt) theo quy định.

Tiếp đến, phạt tiền 70.000.000 đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật: BCTC năm 2019 kiểm toán của Công ty thuyết minh thiếu giao dịch, số dư của Công ty với CTCP Nông dược H.A.I, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS là các bên liên quan; Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021 có nội dung không đầy đủ, cụ thể: theo BCTC năm 2020 kiểm toán và bán niên 2021 soát xét, Công ty có giao dịch với các bên liên quan nhưng Công ty không liệt kê các Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021.

Phạt tiền 125.000.000 đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty chưa có Thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Ông Trịnh Văn Quyết.
Ông Trịnh Văn Quyết.

Trước đó, ngày 18/1, UBCKNN cũng xử phạt ông Trịnh Văn Quyết - người đứng đầu FLC số tiền 1,5 tỷ đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ông Trịnh Văn Quyết thực hiện bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10/1/2022 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, ông Trịnh Văn Quyết còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.

Thành Nam

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục