Dùng 29 tài khoản thao túng cổ phiếu

Với hành vi này, ông Lê Văn Hoan bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 600 trăm triệu đồng.

Theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), qua kết quả xác minh của cơ quan công an, kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN cho thấy, ông Lê Văn Hoan (Khu VP5, Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã sử dụng 29 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (nay là Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public) (mã cổ phiếu: CTP).

Theo UBCKNN, hành vi của ông Hoan đã vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Dùng 29 tài khoản thao túng cổ phiếu - Ảnh 1
Chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thế nhưng ông Lê Văn Hoan bị phạt hành chính tới 600 triệu đồng

Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, UBCKNN đánh giá hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu CTP của ông Lê Văn Hoan gây ra xác định theo quy định tại Điều 211 – Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 30/11, UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Hoan, cụ thể như sau:

Phạt tiền 600 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Lê Văn Hoan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Minh Thái

Báo Đất Việt
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục