Đồng Nai điều chỉnh giá đất giai đoạn 2020-2024, có nơi tăng gấp đôi

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 56 về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023 và thay thế cho Quyết định số 49 ban hành ngày 31/12/2019.

Theo Quyết định này, giá đất ở tại đô thị cao nhất là 40 triệu đồng/m2 (vị trí 1) tại đoạn từ đường Cách mạng tháng 8 đến ngã năm Biên Hùng (giáp đường Hưng Đạo Vương) thuộc TP Biên Hòa. Đất ở tại nông thôn cao nhất 9 triệu đồng/m2 (vị trí 1) tại đoạn từ cầu Sắt (giáp ranh phường An Hòa) đến cầu Cây Ngã thuộc TP Biên Hòa.

Đất thương mại – dịch vụ tại đô thị cao nhất là 28 triệu đồng/m2 (vị trí 1) tại đoạn từ đường Cách mạng tháng 8 đến ngã năm Biên Hùng (giáp đường Hưng Đạo Vương) thuộc TP Biên Hòa. Loại đất này tại nông thôn cao nhất là 6,3 triệu đồng/m2 (vị trí 1) tại đoạn từ cầu Sắt (giáp ranh phường An Hòa) đến cầu Cây Ngã thuộc TP Biên Hòa.

Đồng Nai điều chỉnh giá đất giai đoạn 2020-2024, có nơi tăng gấp đôi.
Đồng Nai điều chỉnh giá đất giai đoạn 2020-2024, có nơi tăng gấp đôi.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại - dịch vụ tại đô thị và nông thôn lần lượt cao nhất là 24 triệu đồng /m2 và 5,4 triệu đồng/m2 tại hai khu vực nói trên. Đất khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) cao nhất là 3,9 triệu đồng/m2 tại KCN Biên Hòa II, KCN Loteco, KCN Agtex Long Bình và KCN Amata.

Đối với đất nông nghiệp: Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm có mức giá cao nhất 450.000 đồng/m2 (tại 30 phường, xã thuộc TP Biên Hòa); đất rừng sản xuất cao nhất là 290.000 đồng/m2; đất nuôi trồng thuỷ sản cao nhất là 290.000 đồng/m2.

Nhìn chung, so với bảng giá đất tại Quyết định 49 ban hành năm 2019, giá đất cao nhất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không có sự thay đổi. Chỉ có duy nhất giá đất tại nhiều KCN tăng cao.

Cụ thể, trước đây giá đất tại KCN Biên Hòa 2 và Amata cao nhất là 3.600.000 đồng/m2 thì nay là 3.900.000 đồng/m2. Giá đất KCN Tam Phước tăng từ 1.380.000 đồng/m2 lên 2.000.000 đồng/m2; KCN Giang Điền tăng từ 960.000 đồng/m2 lên 2.000.000 đồng/m2; KCN Hố Nai từ 1.200.000 đồng/m2 tăng lên 1.700.000 đồng/m2.

Tăng mạnh nhất là giá đất KCN Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch), trước đây chỉ 780.000 đồng/m2 thì nay lên 1.575.000 đồng/m2.

Minh Anh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục