Doanh nghiệp bất động sản phát hành gần 55 nghìn tỷ đồng trái phiếu

Bộ Tài chính cho biết, kể từ khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến ngày 31/8/2023, có 44 doanh nghiệp đã phát hành với khối lượng là 115,1 nghìn tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp bất động sản là 54,5 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến thị trường trái phiếu, Bộ Tài chính cho hay, hiện nay thị trường có 455 mã trái phiếu (cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ) niêm yết; quy mô giao dịch bình quân tháng 8 đạt 6,4 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 22,1% so với tháng trước; bình quân 8 tháng đạt 5,8 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 24% so với bình quân năm 2022.

Kể từ khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 có hiệu lực thi hành, đến ngày 31/8/2023, có 44 doanh nghiệp đã phát hành với khối lượng là 115,1 nghìn tỷ đồng, (giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022).

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm 47% (54,5 nghìn tỷ đồng); 54,8% trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo; khối lượng mua lại trước hạn là 164 nghìn tỷ đồng (gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022). Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu là tổ chức trong nước (94,2%), nhà đầu tư cá nhân chỉ mua 5%.

Ngày 19/7/2023, Bộ Tài chính đã khai trương và đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tính đến ngày 31/8/2023, có 46 mã trái phiếu và 8 tổ chức phát hành đăng ký giao dịch; tổng giá trị giao dịch của thị trường đạt khoảng 10,08 nghìn tỷ đồng; tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 38,4 triệu trái phiếu; giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 315 tỷ đồng/ngày; khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1,2 triệu trái phiếu/ngày.

Huyền Châu

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục