Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 4/1-8/1

Trong đó có nhiều cái tên được các nhà đầu tư quan tâm như VEAM, Vinamilk, Biwase...

Trong đó có nhiều cái tên được các nhà đầu tư quan tâm như VEAM, Vinamilk, Biwase...

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 4/1-8/1 - Ảnh 1

Tuần mới từ 4/1 đến 8/1/2021 có 21 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm.

Có thể kể đến như VEAM (VEA) chi gần 7.000 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 52,529%, hay như Vinamilk (VNM) chi gần 2.100 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%, Biwase (BWE) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 4/1/2020: VEA, PRE, QPH, NHT

Ngày 4/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM – mã chứng khoán VEA) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 52,529%. Như vậy, với gần 1,33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM sẽ phải chi khoảng 6.980 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông tổ chức lớn nhất của VEAM là Bộ Công Thương với tỷ lệ nắm giữ hơn 88,47% vốn điều lệ, sẽ thu về hơn 6.175 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 VEAM đạt 4.488 tỷ đồng doanh thu, giảm 36% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.319 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ, nâng tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2019 lên 13.354 tỷ đồng.

Còn 9 tháng đầu năm 2020, VEAM ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.668 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm vẫn giảm mạnh 25,2% đạt 3.853 tỷ đồng. Năm 2020 VEAM đặt mục tiêu doanh thu 1.171 tỷ đồng, tăng 71% so với kế hoạch 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 6.741 tỷ đồng, giảm 4%. Như vậy sau 9 tháng đầu năm, doanh thu VEAM đã cao gấp 2,3 lần kế hoạch nhưng mới hoàn thành được 57% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PRE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 20/1/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/1/2021.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 20/1/2021.

Ngày 5/1/1010: VNM, DRL, DNC, DBT, QHD, HAM

Ngày 5/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/2/2021. Như vậy Vinamilk sẽ chi gần 2.090 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó ngày 30/9/2020 Vinamilk đã chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Tổng cả đợt này, cổ đông Vinamilk nhận cổ tức tỷ lệ 30% cho năm 2020 đều bằng tiền.

Vinamilk đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu đạt 45.211 tỷ đồng, tăng trưởng 10,7% so với cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế tăng 10,4%, lên xấp xỉ 9.000 tỷ đồng, hoàn thành trên 84% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.913 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 21/1/2021.

CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền ỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 5/2/2021.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) phát hành 676.440 cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 20:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 6,76 tỷ đồng.

CTCP Que hàn điện Việt Đức (QHD) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 26/1/2021.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 21/1/2021.

Ngày 6/1/2021: BWE, MBB, SMA, HMH

Ngày 6/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (Biwase – mã chứng khoán BWE) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán vào 7/4/2021. Như vậy với 150 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Biwase sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020 đạt 2.165 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 389 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% và hoàn thành khoảng 83% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) dùng gần 25,62 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ chia 0,9237%. Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá gần 256,2 tỷ đồng.

CTCP Hải Minh (HMH) chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/1/2021.

CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA) phát hành hơn 1,33 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 13,3 tỷ đồng.

Ngày 7/1/2021: TCM, THP, SMN

CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (TCM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 4/2/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy cổ đông bằng văn bản, thực hiện quyền đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

CTCP Thương mại Thuận Phước (THP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 3/2/2020.

CTCP Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (SMN) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/1/2021.

Ngày 8/1/2021: DHP, STP, PPY, DNT

CTCP Cơ điện Hải Phòng (DHP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 25/1/2021.

CTCP Xăng dầu dầu khí Phú Yên (PPY) phát hành 412.000 cp trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 20:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá 4,12 tỷ đồng.

CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/1/2021.

Doanh nghiệp và Tiếp thị
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục