Đề xuất miễn thuế nhập khẩu linh kiện sản xuất 200 ôtô Vinfast xuất khẩu

Nếu được Chính phủ thông qua, lô linh kiện ôtô do Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast nhập khẩu trong giai đoạn từ ngày 13/11/2018 đến ngày 31/12/2020 để sản xuất, lắp ráp 200 xe ôtô và 100 cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài cho mục đích kiểm nghiệm và thử nghiệm sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

 

Bộ Tài chính vừa trình dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu linh kiện ôtô nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe ôtô, cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài nhằm mục đích thử nghiệm của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast.

Theo dự thảo quyết định, các linh kiện ôtô do VinFast nhập khẩu trong giai đoạn từ ngày 13/11/2018 đến ngày 31/12/2020 để sản xuất, lắp ráp 200 xe ôtô và 100 cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài, phục vụ mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Các linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất, lắp ráp 200 xe ôtô nguyên chiếc và 100 cụm linh kiện khi nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu.

Khi xuất khẩu xe ôtô, cụm linh kiện ra nước ngoài để kiểm nghiệm, thử nghiệm, VinFast được miễn thuế nhập khẩu và được xử lý số thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa đối với số lượng linh kiện đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ôtô, cụm linh kiện tương ứng với số lượng thực tế đã xuất khẩu.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ thông qua, lô linh kiện nhập khẩu để sản xuất 200 xe ôtô Vinfast sẽ được miễn thuế.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ thông qua, lô linh kiện nhập khẩu để sản xuất 200 xe ôtô Vinfast sẽ được miễn thuế.

Trường hợp VinFast đã xuất khẩu xe ôtô, cụm linh kiện nhưng phải nhập khẩu trở lại thì không được miễn thuế nhập khẩu đối với số lượng linh kiện đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ôtô, cụm linh kiện tương ứng với số lượng nhập khẩu trở lại.

Trường hợp đã được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa thì VinFast phải nộp lại số tiền thuế nhập khẩu tương ứng với số lượng linh kiện đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ôtô, cụm linh kiện nhập khẩu trở lại.

Dự thảo cũng nêu rõ, Công ty VinFast nộp kết quả kiểm nghiệm, thử nghiệm của phía đối tác nước ngoài tương ứng với số lượng ôtô và cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài để kiểm nghiệm, thử nghiệm (1 bản sao có chứng thực) kèm hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan khi nộp hồ sơ đề nghị xử lý số thuế nộp thừa.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng với các tờ khai nhập khẩu linh kiện ôtô từ ngày 13/11/2018 đến ngày 31/12/2020.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kì tháng 3/2020, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính miễn thuế nhập khẩu linh kiện ôtô của Vinfast để sản xuất, lắp ráp xe ôtô và cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài phục vụ mục đích kiểm nghiệm theo diện trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thuế xuất nhập khẩu và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tổ chức thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xẩy ra việc trục lợi chính sách.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục