Đà Nẵng siết trách nhiệm các doanh nghiệp bất động sản

Theo văn bản của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, các chủ đầu tư các dự án BĐS, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh BĐS tại dự án.

Theo văn bản của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, các chủ đầu tư các dự án BĐS, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh BĐS tại dự án.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi tới một số cơ quan chức năng liên quan và các chủ đầu tư dự án, các công ty BĐS về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS.

Theo Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, để việc kinh doanh BĐS tại các dự án BĐS trên địa bàn TP được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của người tham gia giao dịch BĐS được đảm bảo, cơ quan này đã đề nghị các đơn vị liên quan lưu ý một số nội dung.

Ảnh minh họa: PLO.
Ảnh minh họa: PLO.

Cụ thể, đối với chủ đầu tư các dự án BĐS; các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chỉ được đưa BĐS (BĐS có sẵn và BĐS hình thành trong tương lai) vào kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của của pháp luật.

Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án xây dựng nhà ở thương mại phải đảm bảo quy định tại Chương VII, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Theo Sở Xây dựng, vừa qua, cơ quan đã có công văn về việc công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép và không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở (đợt 1).

Ngoài ra, các chủ đầu tư các dự án BĐS; các doanh nghiệp kinh doanh BĐS phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh BĐS tại dự án. Các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện giao dịch BĐS tại các dự án BĐS đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS và quy định khác.

Cơ quan này cũng đề nghị Sở TN&MT TP. Đà Nẵng, Văn phòng Đăng ký đất đai TP, UBND các quận, huyện phối hợp chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án BĐS đã đủ điều kiện theo quy định; đặc biệt lưu ý việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề nghị rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Sở Xây dựng Đà Nẵng còn đề nghị Sở Tư pháp TP này phối hợp yêu cầu các Văn phòng công chứng chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch BĐS đối với các dự án BĐS đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định, thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

Đăng bởi: Minh Anh

travelmag
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục