Cục thuế Hà Nội điểm mặt loạt doanh nghiệp chây ỳ nghĩa vụ nộp thuế

Cục Thuế Hà Nội công khai 593 người/đơn vị không nộp thuế với tổng số nợ thuế trên 138 tỷ đồng và cho biết kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế.

Năm 2022, công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được Cục thuế Tp.Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Tp.Hà Nội đã chú trọng việc xây dựng phương án xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để có giải pháp thu, xử lý nợ hiệu quả, hợp lý; đảm bảo công tác quản lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng được thực hiện đồng bộ, nhất quán, đáp ứng mục tiêu công bằng xã hội giữa các đối tượng nộp thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước (NSNN).

Bên cạnh việc phối hợp với chính quyền địa phương, với các sở ban ngành áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định đối với các đơn vị nợ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, Cục Thuế Hà Nội thường xuyên đăng công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ỳ trên địa bàn. Kết quả sau khi đăng công khai đã có nhiều đơn vị nộp số nợ vào Ngân sách nhà nước.

Trong kỳ công khai tháng 6/2022, Cục Thuế Tp.Hà Nội tiếp tục thực hiện công khai lần đầu nợ thuế đối với 593 NNT với tổng số nợ khó thu và khả năng thu 138 tỷ đồng và danh sách 68 NNT sau khi thực hiện công khai trong năng 2021 đến thời điểm rà soát đã nộp hết nợ vào NSNN.

Cục Thuế Hà Nội công khai 593 người không nộp thuế với tổng số nợ thuế trên 138 tỷ đồng và cho biết kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế. (Ảnh minh họa) 

Cục Thuế Hà Nội công khai 593 người không nộp thuế với tổng số nợ thuế trên 138 tỷ đồng và cho biết kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế. (Ảnh minh họa) 

Theo đó, tính tới kỳ khóa sổ 30/4/2022, có 522 đối tượng/nhóm đối tượng nợ thuế, phí công khai lần đầu với số tiền gần 116 tỷ đồng.

Trong đó, đứng đầu là CTCP Đầu tư Xây dựng cảng và Hạ tầng Việt Nam nợ 15,1 tỷ đồng. Tiếp đến là CTCP Thương mại Công nghệ An Phát nợ 11,6 tỷ đồng; CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục nợ 8 tỷ đồng; CTCP Sông Đà 10 nợ 7,6 tỷ đồng (đã thực hiện cưỡng chế ngày 21/4/2022); Chi nhánh Đầu tư Phát triển hạ tầng - Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô nợ 5,4 tỷ đồng; CTCP Thương mại vật tư Thiết bị Thăng Long nợ 4,1 tỷ đồng; Chi nhánh CTCP Sông Đà 4.08 nợ 3,3 tỷ đồng...

Cũng trong kỳ công khai lần này, Cục Thuế Tp.Hà Nội nêu 7 đối tượng nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất công khai lần đầu kỳ khóa sổ 30/4/2022, với số tiền gần 20 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Thành có khoản nợ khó thu gần 7 tỷ đồng trong đó nợ hơn 4 tỷ đồng tiền thuê mặt đất; 2,8 tỷ đồng tiền chậm nộp các khoản khác.

Tiếp đến, CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến nợ hơn 6 tỷ đồng; CTCP Sản xuất và Dịch vụ du lịch Chèm nợ gần 3 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Hoa Mai nợ hơn 2,5 tỷ đồng...

Ngoài ra, Cục Thuế Tp.Hà Nội cũng công khai 64 đối tượng nộp thuế chây ỳ chưa hoàn thành nghĩa vụ liên quan đến đất với số tiền gần 3 tỷ đồng. Một số đơn vị nợ thuế như Chi nhánh Biên Hoà - Công ty TNHH Một thành viên Sông Đà 2 E&C có khoản nợ gần 2 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Cục Thuế Tp.Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tiến hành nhiều giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng; thể hiện sự kiên quyết của cơ quan thuế trong công tác quản lý nợ thuế, phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất các cấp có thẩm  quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ỳ, không hoàn thành nghĩa vụ với NSNN.

"Mong rằng các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính và chủ động nộp các khoản tiền thuế nợ vào NSNN theo quy định trước khi Cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn", Cục thuế Tp.HN cho hay.

Trần Thu thảo

Người đưa ttin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục