Công ty Tuấn Minh một mình trúng nhiều gói thầu, tiết kiệm thấp ở Sơn La

Qua nghiên cứu việc đầu tư công tại tỉnh Sơn La, phóng viên nhận thấy có sự bất thường khi Công ty Tuấn Minh đã trúng một loạt gói thầu thi công xây dựng, mua sắm trang thiết bị với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách cực thấp và thiết bị có dấu hiệu bị đội giá.

Mục đích của việc đấu thầu là nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước, tìm ra nhà thầu có đủ trình độ, năng lực cung cấp hàng hóa, xây lắp, mua sắm… phục vụ công cuộc phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước. Để đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu, cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện đấu thầu, đồng thời quy định hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm...

Hệ thống văn bản Luật trong đấu thầu có nhiều, nhưng cốt lõi vẫn nằm ở Luật Đấu thầu của Quốc hội, Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 09/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 47/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu…

Theo Luật Đấu thầu năm 2013, “đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”

Tuy nhiên, thời gian qua, tội phạm trong hoạt động đấu thầu diễn biến vô cùng phức tạp, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng, giao thông, xây dựng, mua sắm công... Đặc biệt, ở cả lĩnh vực nhạy cảm, mang tính nhân văn cao như y tế, giáo dục, văn hóa... Các sai phạm này gây ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Từ thực tiễn đó, Tòa soạn Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp tổ chức triển khai, thực hiện chuyên đề nghiên cứu về “Nhận diện môi trường đầu tư công: Thực tế quản lý từ hoạt động đấu thầu trong phát triển kinh tế địa phương”, qua đó khảo sát để minh chứng thực tế tại một số đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình triển khai, PV đã phát hiện tồn tại bất cập trong công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Sơn La khi nhiều gói thầu mua sắm công trên địa bàn tỉnh chỉ có duy nhất Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn xây dựng Tuấn Minh (Công ty Tuấn Minh) tham gia và trúng thầu, với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, cụ thể:

Ngày 03/8/2021, ông Phí Ngọc Thái – Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS -  THPT Quỳnh Nhai đã phê duyệt cho Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh trúng gói thầu Mua sắm thiết bị và học năm 2021.
Ngày 03/8/2021, ông Phí Ngọc Thái – Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS -  THPT Quỳnh Nhai đã phê duyệt cho Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh trúng gói thầu Mua sắm thiết bị và học năm 2021.

Ngày 03/8/2021, ông Phí Ngọc Thái – Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS -  THPT Quỳnh Nhai đã phê duyệt cho Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh trúng gói thầu Mua sắm thiết bị và học năm 2021 với giá 957.062.500 đồng, giá dự toán 958.214.000 đồng, tiết kiệm ngân sách 1.151.000 đồng, chiếm tỉ lệ 0,1%.

Tại Quyết định số 105/QĐ/THCS&THPT ngày 20/08/2021 do ông Vũ Hồng Sơn Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Du đã phê duyệt gói thầu Mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2021 cho Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh trúng thầu với giá 1.115.492.000 đồng, giá dự toán 1.118.196.000 đồng, tiết kiệm ngân sách 3.468.000 đồng, chiếm tỉ lệ 0,3%.

Hay tại Quyết định 98/QĐ-THPTQN ngày 23/8/2021 do ông Bùi Minh Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Nhai phê duyệt gói thầu: Mua sắm thiết bị và học năm 2021 do Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh trúng thầu với giá 891.374.000 đồng, giá dự toán 893.989.000  đồng, tiết kiệm 2.615.000 đồng, chiếm tỉ lệ 0,2%.

Ngày 24/08/2021, ông Đỗ Duy Chiến – Hiệu Trưởng Trưởng THCS&THPT Chiềng Sơn đã phê duyệt gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học năm 2021 cho Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh trúng 968.621.000 đồng, giá dự toán 971.560.000 đồng, tiết kiệm 2.939.000 đồng, chiếm tỉ lệ 0,3%.

Ngày 25/08/2021, Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh trúng gói thầu Mua sắm thiết bị và học năm 2021 tại trường THPT Mường Lầm với giá 968.695.000 đồng, giá dự toán  971.560.000 đồng, chiếm tỉ lệ 0,3%.

Ngày 26/08/2021, Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh trúng gói thầu Mua sắm thiết bị dạy và học năm 2021 tại Trường THPT Phiêng Khoài với giá trúng thầu là 968.422.000 đồng, giá dự toán 971.560.000 đồng, chiếm tỉ lệ 0,3%.

Ngoài trúng các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh còn trúng nhiều gói thầu thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong lĩnh vực thi công xây dựng, Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh cũng không có đối thủ. Ngày 19/06/2023, Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh trúng Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục Kè bê tông dọc suối Cà Nàng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Nhai với giá trúng thầu 4.751.229.000 đồng, giá dự toán 4.752.157.000 đồng, tiết kiệm ngân sách có 928.000 đồng, chiếm tỉ lệ 0,02%.

Ngày 25/08/2023, Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh trúng Gói thầu số 07 (XL): Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa nhà lớp học 3 tầng (số 1), nhà lớp học 3 tầng (số 2), nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà bán trú 2 tầng (12 phòng) và các hạng mục phụ trợ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sốp Cộp  với giá trúng thầu 4.255.410.106 đồng, giá dự toán 4.257.140.987 đồng, tiết kiệm 1.730.000 đồng, chiếm tỉ lệ 0,04%

Ngày 21/9/2023, Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh tiếp tục trúng Gói thầu số 07 (XL): Thi công xây dựng thuộc dự toán Sửa chữa nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, nhà công vụ giáo viên 1 tầng Trung tâm giáo dục thường xuyên Yên Châu với giá trúng thầu là 4.209.673.532 đồng, giá dự toán 4.210.843.000 đồng, chiếm tỉ lệ 0,03%.

Điều bất thường là hầu như các gói thầu chỉ có duy nhất Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh tham gia và trúng thầu.

Ngoài ra, Công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Tuấn Minh còn tham gia và trúng nhiều gói thầu khác trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong năm 2021, Công ty Tuấn Minh đã một mình trúng nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị cho một số trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách thấp. Qua rà soát, Pv thấy có sự bất thường khi có sản phẩm máy chiếu VIEWSONIC PA503SP cung cấp cho một số trường trên địa bàn tỉnh Sơn La có giá trúng thầu là 30.000.000 đồng, trong khi đó Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển TGI Hà Nội và màn chiếu có khoảng 12 triệu đồng, chênh lệch 18.000.000 triệu đồng/chiếc.

Nhật Tâm

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục