Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam: Huy động hơn 1.700 tỷ đồng, dồn lực cho 3 dự án

Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX – Mã: IDJ) mới đây đã công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, dự kiến chào bán hơn 173,49 triệu cổ phiếu phổ thông.

Cụ thể, JDJ dự kiến chào bán hơn 173,49 triệu cổ phiếu phổ thông, theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền mua, 1 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 30% so với giá đóng cửa ngày 20/9 là 14.200 đồng/cp. Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2022 – 2023, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo công ty, số cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua, HĐQT sẽ thực hiện tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam: Huy động hơn 1.700 tỷ đồng, dồn lực cho 3 dự án - Ảnh 1

Kế hoạch sử dụng vốn của JDJ

Nếu chào bán hết số cổ phiếu này, với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp, công ty sẽ thu về gần 1.735 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ của công ty lên gần 3.470 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được từ được từ đợt chào bán sẽ được công ty sử dụng cho giai đoạn năm 2023 - 2025.

Trong đó, IDJ sẽ dùng 1.100 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Diamond Park Lạng Sơn - giai đoạn 2, với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 225 tỷ đồng, năm 2024 là 676,8 tỷ đồng và năm 2025 là 198,2 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty sẽ dùng 500 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Apec Mandala Grand Phú Yên với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 131,8 tỷ đồng, năm 2024 là 300 tỷ đồng và năm 2025 là 68,2 tỷ đồng.

Cuối cùng, công ty sẽ sử dụng 134,9 tỷ đồng đầu tư vào dự án Nam Hồng - Hồng Phong với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 33 tỷ đồng, năm 2024 là 60 tỷ đồng và năm 2025 là 41,9 tỷ đồng.

Tìm hiểu về tình hình kinh doanh quý II/2022 của IDJ, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần giảm 58% còn 97 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ bán dự án Diamond Park Lạng Sơn – chiếm tỷ trọng lớn nhất, giảm 37,3% xuống 73,7 tỷ đồng. Doanh thu từ bán dự án APEC Hải Dương còn bằng 16,3% con số cùng kỳ, tương đương 15,8 tỷ đồng. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng cũng giảm 70% còn 4 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn với 56% xuống 67,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng ghi nhận gần 52 tỷ đồng lãi chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư APEC Thái Nguyên, theo đó doanh thu tài chính gấp 8,6 lần lên 54,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính gấp gần 3,5 lần lên 3,5 tỷ đồng với phí lãi vay tăng từ 718 triệu đồng lên 3,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 80,3% xuống 3 tỷ đồng do chi phí bằng tiền khác giảm mạnh. Song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,3% lên gần 13 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 11,2% lên 3,9 tỷ đồng, song chi phí tài chính ở mức 10,4 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 70,8 tỷ đồng, tăng 7,2%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 57 tỷ đồng, tăng 8,1%. EPS 388 đồng, cùng kỳ 716 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 49% xuống 181,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 13,4% còn 71 tỷ đồng. EPS giảm 56,7% xuống 485 đồng.

Năm nay, Đầu tư IDJ Việt Nam đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.949,7 tỷ đồng, lãi trước thuế 541,7 tỷ đồng. Nửa đầu năm, với tổng doanh thu đạt 252 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 88,88 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 12,9% và 16,4% kế hoạch năm.

PV

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục