Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 30/1: HHV, QTP và NT2

MASVN phát hành báo cáo lần đầu tiên về HHV với khuyến nghị mua với giá mục tiêu là 21.250 đồng/cổ phiếu. Trong năm 2024, MASVN dự báo doanh thu và LNST của công ty mẹ lần lượt là 3.231 tỷ đồng (tăng 27,5% so với cùng kỳ) và 408 tỷ đồng (tăng 26,9% so với cùng kỳ), với EPS là 992 đồng.

HHV: MASVN khuyến nghị mua

Được thành lập với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước vào năm 1974, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2014. Cổ phiếu của công ty – với mã chứng khoán HHV – lần đầu tiên được giao dịch trên UPCoM vào năm 2015, sau đó là niêm yết trên HoSE vào năm 2022. HHV hoạt động trong hai lĩnh vực chính: xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư dự án theo hình thức Xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT).

Trong ba năm qua với sự hỗ trợ từ công ty mẹ Tập đoàn Đèo Cả (DCG), HHV bắt đầu tham gia xây dựng đường cao tốc với tỷ trọng đóng góp 500–600 tỷ đồng mỗi năm vào tổng doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận gộp của phân khúc này cao đáng kể và dẫn đầu ngành với mức trung bình 13,8% trong 4 năm qua. MASVN cho rằng công ty rất chọn lọc với cách tiếp cận kỹ lưỡng trong lựa chọn đấu thầu các dự án và tận dụng thế mạnh của công ty để đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp cao như vậy.

Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức Đối tác công – tư (PPP), với công ty con HHV – đơn vị vận hành hầu hết các trạm thu phí BOT của DCG và chiếm gần 90% tổng tài sản của DCG. Trong 7 năm qua, HHV đã tham gia các dựán PPP (chủ yếu là dựán BOT) với tổng giá trị đầu tư trên 30.000 tỷ đồng.

MASVN phát hành báo cáo lần đầu tiên về HHV với khuyến nghị mua với giá mục tiêu là 21.250 đồng/cổ phiếu. Trong năm 2024, MASVN dự báo doanh thu và LNST của công ty mẹ lần lượt là 3.231 tỷ đồng (tăng 27,5% so với cùng kỳ) và 408 tỷ đồng (tăng 26,9% so với cùng kỳ), với EPS là 992 đồng.

QTP: TCBS khuyến nghị chờ mua

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) khuyến nghị chờ mua đối với cổ phiếu QTP của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP). Chi phí nguyên liệu ở mức cao trong năm 2023 khiến LNST của QTP giảm 20% trong năm 2023, đạt 614 tỷ đồng.

Năm 2024, việc xác suất xảy ra El Nino ở mức cao kỳ vọng sẽ khiến sản lượng điện huy động từ các nhà máy nhiệt điện tăng, tác động tích cực đến doanh thu QTP. Ngoài ra, do đã gần như hoàn thành trả nợ dài hạn xây dựng nhà máy, LNST của QTP sẽ được cải thiện đáng kể, cùng với đó là mức chi trả cổ tức dự kiến. Hiện tại, QTP được định giá ở mức P/E 10.7x và tỷ suất cổ tức khoảng 7%/năm.

NT2: TCBS khuyến nghị mua

TCBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NT2 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2). Do thực hiện đại tu trong năm 2023 khiến sản lượng điện sản xuất cả năm của NT2 sụt giảm, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh công ty.

Kết thúc năm 2023, NT2 đạt 496 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 44% so với cùng kỳ. Năm 2024, xác suất xảy ra El Nino ở mức cao kỳ vọng sẽ khiến sản lượng điện huy động từ các nhà máy nhiệt điện tăng, tác động tích cực đến doanh thu và lợi nhuận của NT2. Ngoài ra, NT2 có lịch sử trả cổ tức ở mức tốt với tỷ suất cổ tức khoảng 10%, cao hơn đáng kể lãi suất tiết kiệm. Định giá công ty ở mức tốt với P/E forward 10.x.

Minh Tuệ

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục