Cổ phiếu công ty HAG của bầu Đức vẫn đang bị cảnh cáo

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa phát đi thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG).

HoSE cho biết lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 của HAG là -1.669 tỷ đồng (theo BCTC hợp nhất kiểm toán), do vậy chưa đáp ứng quy định về quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Tại BCTC kiểm toán 2023, lợi nhuận sau thuế HAG đạt 1.781 tỷ đồng. Lỗ lũy kế theo đó giảm từ mức 3.341 tỷ đồng xuống còn 1.169 tỷ đồng. Tuy nhiên theo kiểm toán, cùng với khoản lỗ lũy kế, nợ ngắn hạn của tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 941 tỷ đồng.

Các điều kiện này cùng những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAGL, kiểm toán nhấn mạnh.

Tiếp tục lỗ luỹ kế, cổ phiếu công ty HAG của bầu Đức vẫn đang bị cảnh cáo
Tiếp tục lỗ luỹ kế, cổ phiếu công ty HAG của bầu Đức vẫn đang bị cảnh cáo

Trong khi đó, HAG giải trình tại ngày lập BCTC hợp nhất kiểm toán 2023 và cho rằng doanh nghiệp đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo, bao gồm dòng tiền dự kiến được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Theo HAG, trong năm qua, doanh nghiệp cũng đã tất toán được một số khoản vay lâu năm. Đồng thời được miễn giảm lãi phải trả với giá trị lớn. Hiện tại, doanh nghiệp đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan, đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Nguồn tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính khi được dùng để thanh toán một số khoản vay, trái phiếu; đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, hồi đầu tháng 03/2024, HAG đã ký kết hợp đồng nhận tài trợ từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) với tổng hạn mức tài trợ là 5.000 tỷ đồng, nhằm đầu tư cho mảng nông nghiệp xanh. Tiền giải ngân sẽ được dùng để đẩy mạnh đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực của Tập đoàn: chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo.

Do vậy, HAG kỳ vọng có thể hoàn trả các khoản nợ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong các kỳ kế toán tiếp theo...

Ngọc Linh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục