Chubb Life Việt Nam: Đầu tư hơn 9.900 tỷ đồng vào trái phiếu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) dành 9.965 tỷ đồng (chiếm 57,4% tổng tài sản) để đầu tư vào trái phiếu. Trong đó có gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Chubb Life Việt Nam: Âm dòng tiền, đầu tư hơn nửa tài sản vào kênh trái phiếu
Chubb Life Việt Nam: Âm dòng tiền, đầu tư hơn nửa tài sản vào kênh trái phiếu

Dành 9.965 tỷ đồng (57,4% tài sản) để đầu tư trái phiếu

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) được thành lập vào tháng 5/2005 với 100% vốn góp bởi Chubb INA International Holdings Limited, một công ty được thành lập tại Hoà Kỳ và là thành viên của Tập đoàn Chubb.

Vào năm 2013, Chubb Việt Nam thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) và sở hữu 100% vốn góp công ty này. Kết thúc năm 2022, Chubb Life FMC đạt tổng doanh thu trên 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 12 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2005
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2005

Dữ liệu từ báo cáo tài chính của Chubb Life cho thấy trong vài năm gần đây, công ty ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể. Đóng góp một phần quan trọng vào thành tựu của công ty này là kênh trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính của Chubb Life, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty là 17.332 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với con số 15.079 tỷ đồng của năm 2021. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là hơn 700 tỷ đồng, bao gồm 445 tỷ đồng tiền mặt và 255 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Bên cạnh đó, Chubb Life còn gần 5.592 tỷ đồng tiền đầu tư ngắn hạn, bao gồm 4.561 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, 363 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 224 tỷ đồng tiền tạm ứng cho chủ hợp đồng và 501 tỷ đồng tiền trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chubb Life còn có 10.130 tỷ đồng tiền đầu tư tài chính dài hạn, bao gồm đầu tư vào công ty con 126 tỷ đồng và 10.004 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – dài hạn. 

Ở mục đầu tư vào công ty con, Chubb Life góp vốn vào Công ty TNHH MTV quỹ Chubb Life 26 tỷ đồng và Quỹ Đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb 100 tỷ đồng.

Còn ở mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – dài hạn, Chubb Life nắm giữ 8.608 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 492 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và hơn 921,7 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Như vậy, tại ngày 31/12/2022, Chubb Life ghi nhận 502 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp ngắn hạn, 492 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp dài hạn và gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Tính đến cuối năm 2022, tổng số tiền mà Chubb Life đưa vào kênh trái phiếu là 9.965 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng tài sản. 

Doanh thu 2022 tăng hơn 6%

Báo cáo tài chính của Chubb Life cho biết, hồi cuối năm 2022, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – ngắn hạn của công ty ghi nhận 502 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng mạnh so với con số 276 tỷ đồng hồi cuối năm 2021.

Trong đó có lô 5.000 trái phiếu mã PDRH2123010 với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng, được đảm bảo bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR). Công ty đang sở hữu 500 trái phiếu PDRH2123010 với tổng mệnh giá 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt cũng đã bổ sung tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu bằng 152 triệu cổ phần phổ thông của một công ty con. Công ty con này đang nắm giữ quyền sử dụng đất do nhà nước cho thuê trả bằng tiền hàng năm và tài sản gắn liền với đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu để phát triển dự án du lịch.

Tính đến 31/12/2022, Chubb Life ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 4.593 tỷ đồng, tăng 6,15% so với con số 4.327 tỷ đồng của năm 2021. Nhờ kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận sau thuế của Chubb Life năm 2022 đạt 899,8 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng, tương đương 14,7% so với con số 784,3 tỷ đồng của năm 2021.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Chubb Life tăng từ 15.080 tỷ đồng lên 17.333 tỷ đồng nhưng tiền mặt lại giảm 96,3 tỷ đồng, tương đương 12,1% xuống 700 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, lưu chuyển tiền thuần trong năm của Chubb Life âm 95,6 tỷ đồng dù trước đó là dương 210 tỷ đồng hồi cuối năm 2021. Nguyên nhân đến từ việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm tới 1.494 tỷ đồng.

Minh Đức

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục