Chính sách thuế mới trong năm 2023 người nộp thuế cần chú ý

Thuế GTGT 10%, thời hạn tạm nộp 80% thuế TNDN, thời hạn khai thuế TNCN, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu… là những quy định mới trong chính sách thuế năm 2023 doanh nghiệp, người nộp thuế cần chú ý.

Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Ngày 30/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Theo quy định tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2023 (ngày Nghị quyết này bắt đầu có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 được quy định như sau: Xăng giảm từ 4.000 đồng/lít xuống 2.000 đồng/lít. Nhiên liệu bay giảm từ 3.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít.

Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm từ 2.000 đồng/lít xuống 1000 đồng/lít.

Dầu hỏa giảm từ 1.000 đồng/lít xuống 600 đồng/lít.

Mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng/kg xuống 1000 đồng/kg.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2024 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thuế GTGT

Theo Nghị quyết 43 và Nghị định 15 của Chính phủ, từ 1/1/2023 không áp dụng giảm thuế GTGT 2% đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế.

Hạn nộp tờ khai và nộp thuế đối với trường hợp khai thuế theo tháng, kỳ tính thuế tháng 12/2022 là ngày 27/1/2023; trường hợp khai thuế theo quý, kỳ tính thuế quý IV/2022 là ngày 31/1/2023.

Thuế TNDN

Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định sau:

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Theo đó, lịch nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2023 như sau:

Năm 2023, lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động người lao động sẽ kéo dài từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023 nên thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý 1/2023 chậm nhất là ngày 04/5/2023.

Do ngày 30/7/2023 là ngày chủ nhật trùng với ngày nghỉ hàng tuần nên thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý 2 là ngày 31/7/2023.

Về nộp thuế TNDN quý 4/2022, đến ngày 30/1/2023, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp 80% thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

Nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2022 và nộp thuế theo quyết toán chậm nhất ngày 31/3/2023.

Thuế TNCN

Người nộp thuế (NNT) chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh khấu trừ thuế thì hạn nộp tờ khai và nộp thuế đối với trường hợp khai thuế theo tháng, kỳ tính thuế tháng 12/2022 là ngày 27/1/2023; trường hợp khai thuế theo quý, kỳ tính thuế quý 4/2022 là ngày 31/1/2023.

Hạn nộp tờ khai quyết toán và số thuế TNCN còn phải nộp là ngày 31/3/2023 (không phân biệt có phát sinh số thuế khấu trừ hay không).

Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Lệ phí môn bài

Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016, tổ chức, doanh nghiệp  thành lập mới từ 25/2/2020 được miễn lệ phí môn bài (LPMB) năm đầu; trong thời gian miễn thuế, nếu thành lập đơn vị trực thuộc thì đơn vị trực thuộc cũng được miễn. 

Thời gian nộp LPMB chậm nhất ngày 30/1 hàng năm.

Về mức nộp LPMB đối với tổ chức, doanh nghiệp: Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng nộp 3 triệu đồng/năm; vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống nộp 2 triệu đồng/năm; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nộp 1 triệu đồng/năm.

Hóa đơn, chứng từ

Bắt đầu từ 1/1/2023, ký hiệu năm lập hóa đơn điện tử là “23” trên bộ ký hiệu hóa đơn điện tử và số hóa đơn bắt đầu từ số “1”.

Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử để cung cấp cho người lao động thay cho chứng từ giấy (cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in). Đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.

An Nhiên

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục