Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài năm 2024

Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 và Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định cụ thể 10 trường hợp được miễn Lệ phí môn bài.

 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh (gọi cá nhân) có doanh thu hàng năm từ 100 triệu trở xuống;

2. Cá nhân sản xuất kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (gọi đvị trực thuộc) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định về Hợp tác xã nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  của Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại: địa bàn miền núi (theo quy định của Ủy ban Dân tộc).

8. Miễn năm đầu thành lập hoặc ra sản xuất kinh doanh đối với: Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới). Cá nhân lần đầu ra sản xuất kinh doanh. Tổ chức, cá nhân nếu thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong thời gian miễn Lệ phí môn bài thì đơn vi trực thuộc cũng được miễn Lệ phí môn bài.

9.  Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Ngoài ra, văn phòng đại diện nếu không có hoạt động sản xuất kinh doanh thì không nộp Lệ phí môn bài.

Không phải nộp Lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng gửi cơ quan thuế trước ngày 30/1 hàng năm và chưa nộp Lệ phí môn bài.

Trong năm 2024, đối với tổ chức đã thành lập từ các năm trước, đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi về vốn điều lệ hoặc không thêm mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì không phải nộp thêm tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2024 mà chỉ cần nộp lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất là ngày 30/1/2024.

Huyền Châu

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục