Các quỹ đầu tư của Dai-Ichi thua lỗ đậm: Những con số gây 'sốc'

Hai quỹ đầu tư chủ lực của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam (Dai-Ichi) đều lỗ đậm, lợi nhuận giảm sâu ở mức âm 24,62% đối với Quỹ Tăng trưởng và âm 11,32% đối với Quỹ Phát triển.

Dai-Ichi hiện đang quản lý nhiều quỹ đầu tư có số vốn tương đối lớn.

Dai-Ichi thành lập một pháp nhân là Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-Ichi Life Việt Nam, ủy thác cho công ty này được quyền dùng tiền có trong các quỹ để đầu tư vào nhiều kênh như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi...

Số tiền mà Dai-Ichi giao cho công ty này lên đến 45.973 tỷ đồng (ngày 30/06/2023). Vậy, thực trạng về tình hình đầu tư của Dai-Ichi đang diễn ra như thế nào?

Các quỹ đầu tư của Dai-Ichi thua lỗ đậm: Những con số gây 'sốc' - Ảnh 1

Năm 2022, hai quỹ chủ lực của Dai-Ichi là Quỹ Tăng trưởng và Quỹ Phát triển đều lỗ đậm, lợi nhuận giảm sâu ở mức âm 24,62% đối với Quỹ Tăng trưởng và âm 11,32% đối với Quỹ Phát triển.

Các quỹ còn lại cũng cùng chung tình cảnh. Quỹ Tài chính năng động âm 26,13%, trong khi Quỹ Dẫn đầu âm đến 27,17%. Duy nhất có Quỹ Bảo toàn, là quỹ có 100% tiền gửi vào ngân hàng, là lãi 4,74%.

Theo BCTC bán niên soát xét năm 2023, Dai-Ichi cũng ghi nhận mức lỗ ‘khủng’ trong hoạt động đầu tư cổ phiếu, mức thua lỗ lên đến hơn 31 tỷ đồng.

Điều nghịch lý là, dù tình hình đầu tư quỹ bết bát như vậy, nhưng đơn vị quản lý quỹ là Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-Ichi Life Việt Nam lại ghi nhận tình hình kinh doanh rất tốt đẹp.

Cụ thể, mức lợi nhuận trước thuế của công ty này đạt 39,5 tỷ đồng, tương đương 73% doanh thu. Đặc biệt, lương bình quân của nhân sự công ty này lên đến gần 120 triệu/người/tháng, gấp gần 25 lương cơ bản – mức lương ao ước của hàng vạn người.

Nguồn tiền mà Dai-Ichi dùng để trả lương chính là lấy từ khoản Phí quản lý quỹ đầu tư mà khách hàng đóng định kỳ.

Cam kết ngoại bảng Báo cáo tài chính công ty Quản lý Quỹ Dai - Ichi tại ngày 30/09/2023
Cam kết ngoại bảng Báo cáo tài chính công ty Quản lý Quỹ Dai - Ichi tại ngày 30/09/2023

Chỉ sau 4 năm, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-Ichi Life Việt Nam đã chạm tới điểm hoà vốn. Từ khi thành lập năm 2014 đến nay, công ty này đã thu lợi 220 tỷ đồng, gấp gần 9 lần vốn chủ sở hữu.

Chỉ tính riêng trong Quý 3 năm 2023, doanh thu Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-Ichi Life Việt Nam đạt 30 tỷ đồng, tăng 27%, lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2022.

Về phía công ty mẹ, tình hình kinh doanh còn tươi sáng hơn nhiều. Theo BCTC 6 tháng đầu năm 2023, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 9.737 tỷ đồng, lợi nhuận ròng hơn 1.275 tỷ đồng, trung bình lãi hơn 7 tỷ đồng mỗi ngày.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Dai-Ichi tăng 7% so với đầu năm, đạt gần 62.369 tỷ đồng. Các khoản mục giúp tài sản gia tăng chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn (hơn 5.954 tỷ đồng) tăng 20% và đầu tư tài chính dài hạn (hơn 40.010 tỷ đồng) tăng 13%.

Danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm đầu tư cổ phiếu gần 2.000 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm; tiền gửi gần 7.315 tỷ đồng, giảm 21%; trong khi tiền gửi từ 3 tháng đến dưới 1 năm là hơn 2.500 tỷ đồng (tăng 11%).

Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn chủ yếu là trái phiếu Chính phủ với hơn 29.240 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm và tiền gửi trên 1 năm gần 2.293 tỷ đồng, tăng đến 53%.

Qua đó, có thể thấy, trong mối tương quan 3 bên, chỉ có Dai-Ichi và công ty quản lý quỹ thu được nhiều lợi ích.

Nguyễn Kim

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục