Các ngân hàng cho khách giãn nợ thêm 6 tháng

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp, người dân, giúp họ có thêm thời gian để phục hồi sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ kéo dài thời hạn cơ cấu nợ thêm 6 tháng.

Các ngân hàng cho khách giãn nợ thêm 6 tháng - Ảnh 1

Ngày 7/9, Thống đốc NHNN ban hành Thông tư số 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 ngày 13/3/2020, quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, Thông tư 14 sửa đổi phạm vi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí theo hướng bao gồm cả khoản nợ phát sinh từ 10/6/2029 đến trước ngày 1/8/2021 (thay vì chỉ bao gồm các khoản nợ phát đến trước ngày 10/6/2020 như quy định tại Thông tư 01).

Đây là lần thứ 4 NHNN sửa đổi Thông tư 01. Về cơ bản, NHNN giữ nguyên những nội dung đề xuất tại Dự thảo Thông tư được công bố lấy ý kiến trước đó. Thông tư 14 sửa đổi 3 nội dung chính.

Thông tư 14 cũng sửa đổi phạm vi thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí đối với nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022, thay vì đến ngày 31/12/2021 như Thông tư 01.

Cuối cùng, NHNN sửa đổi thời gian tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đến ngày 30/6/2022, tức gia hạn thêm 6 tháng so với quy định tại Thông tư 01.

Theo NHNN, thay đổi trên sẽ hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Khách hàng có thêm 6 tháng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục