Cả loạt công ty con của Vicem báo lỗ đậm

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) đang đối mặt với rất nhiều thách thức, hàng loạt công ty con thua lỗ. Trong đó, riênVicem Tam Điệp có lỗ luỹ kế hơn 1.126 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của VICEM, kết quả lỗ sau thuế lên đến hơn 1.100 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 642 tỷ đồng trong năm 2022. Cùng với đó, doanh thu năm 2023 là 25.301 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2022.

Nguyên nhân cho khoản lỗ lớn của VICEM chủ yếu đến từ việc doanh thu đã giảm mạnh trong năm vừa rồi.

Trong những tháng đầu năm 2024, ngành Xi măng vẫn chịu ảnh hưởng từ thị trường thế giới suy giảm, bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, nguồn cung xi măng vượt xa so với cầu; giá nguyên, nhiên liệu cho đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn ở mức cao...

Những nguyên nhân trên khiến tiêu thụ xi măng trong nước và xuất khẩu sụt giảm, tồn kho tăng cao, một số nhà máy phải giảm năng suất hoặc dừng lò để hạn chế đổ clinker ra bãi, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhà máy Xi măng Vicem Hải Phòng
Nhà máy Xi măng Vicem Hải Phòng

Vicem Hải Phòng, Vicem Hoàng Thạch lợi nhuận giảm mạnh

Cuối năm 2023, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty TNHH Xi măng Vicem Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

Theo báo cáo kết quả tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) một số doanh nghiệp doanh thu lợi nhuận giảm mạnh, doanh thu giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu của Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2023 đạt 2.754 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ đạt 84% kế hoạch về doanh thu năm 2023.

Cùng với đó, Xi măng Vicem Hải Phòng ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 1,5 tỷ đồng, giảm 97,8% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 3,4% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Tại 31/12/2023, Xi măng Vicem Hải phòng có tổng tài sản đạt 1.521 tỷ đồng, cùng với đó, nợ phải trả đạt 601 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 920 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu chỉ đạt 0,17%.

Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023 các công ty con Vicem
Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023 các công ty con Vicem

Tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, doanh thu năm 2023 đạt 3.692 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2022, cùng với đó chỉ đạt 87,5% kế hoạch về doanh thu. Theo đó, lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 chỉ đạt 23,6 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ năm 2022.

Vicem Tam Điệp lỗ luỹ kế hơn 1.126 tỷ, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 19 lần

Cụ thể, tại Công ty Vicem xi măng Tam Điệp, năm 2017 doanh thu đạt 1.207 tỷ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế TNDN âm 65,5 tỷ đồng, trong khi năm 2022 là 2 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.132 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 1.126 tỷ đồng, theo đó, vốn chủ sở hữu chỉ còn 62 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 19 lần.

Như vậy, Xi măng Tam Điệp đã mất gần hết vốn, mất an toàn về tài chính nghiêm trọng và không đảm bảo khả năng thanh toán nợ, hoạt động của công ty hoàn toàn phụ thuộc và các khoản vốn vay, chiếm dụng vốn từ khách hàng và hỗ trợ từ công ty mẹ.

Loạt công ty xi măng khác cũng thua lỗ

Không chỉ riêng Vicem Tam Điệp, một số các công ty con cổ phần khác của Vicem cũng rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ.

Chẳng hạn, năm 2023, Công ty cổ phẩn Xi măng Bút sơn lỗ hơn 96 tỷ đồng, đánh chú ý, mới chỉ 3 tháng đầu năm 2024, đơn vị này lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Cũng tương tự, Xi măng Bỉm Sơn cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 205 tỷ đồng trong năm 2023, đáng chú ý, chỉ 3 tháng đầu năm 2024 đơn vị này đã ghi nhận lợi nhuận âm 44,6 tỷ đồng.

Tại Xi măng Hoàng Mai, Doanh thu năm 2023 đạt 2.623 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2023 ở mức âm 31 tỷ đồng, đến 31/3/2024, Xi măng Vicem Hoàng Mai lại tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 40 tỷ đồng.

Tương tự, tại Xi măng Hạ Long, doanh thu năm 2023 đạt 1902 tỷ đồng, trong đó lỗ hơn 647,8 tỷ đồng.

Hiếm hoi, một vài đơn vị công ty cổ phần Xi măng ghi nhận lợi nhuận “dương”, cụ thể Xi măng Sông Thao lợi nhuận sau thuế chỉ 0,7 tỷ đồng trong khi doanh thu hơn 1,074 tỷ đồng.

Cùng với đó, Xi măng Vicem Hà Tiên ghi nhận doanh thu hơn 7.054 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng trong năm 2023. Đáng chú ý, 3 tháng đầu năm 2024, Vicem Hà Tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế là âm 24,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhiều đơn vị vận tải trong hệ thống Vicem cũng ghi nhận lợi nhuận âm, cụ thể, Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch là âm 0,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần TMDV vận tải xi măng Hải Phòng là âm 1,75 tỷ đồng; Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng cũng âm 4,67 tỷ đồng; Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng là âm 8,33 tỷ đồng.

Nguyễn Kim

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục