BVBank: Trường kỳ nợ thuế, lợi nhuận giảm, nợ xấu tăng sốc

Trong khi vẫn trường kỳ nợ thuế, BVBank lại chứng kiến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh và nợ xấu tăng sốc.

Trong quý 3/2023, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính với bức tranh hoạt động có phần u ám hơn. Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - trước đây là Vietcapital Bank) không phải ngoại lệ với nhiều chỉ tiêu ngày càng bớt tích cực hơn.

Trường kỳ ghi nhận nợ thuế, lợi nhuận sụt giảm

Trường kỳ ghi nhận nợ thuế là một trong những điểm đáng chú ý của BVBank. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, tại ngày 30/9, BVBank ghi nhận 8,6 tỷ đồng Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước. Hồi cuối năm 2022, chỉ tiêu này còn đạt tới 16,8 tỷ đồng.

Đây không phải là lần hiếm hoi BVBank ghi nhận nợ thuế. Hồi cuối năm 2021 và 2020, chỉ tiêu Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của ngân hàng này lần lượt đạt 13,2 tỷ đồng và 17,1 tỷ đồng.

Số tiền ghi nhận nợ thuế 8,6 tỷ đồng hồi cuối tháng 9/2023 thậm chí còn lớn hơn cả Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong quý 3/2023 (4,6 tỷ đồng). Chi phí thuế thu nhập trong kỳ giảm mạnh so với con số 14 tỷ đồng của quý 2/2022 khi mà lợi nhuận trước thuế hao hụt mạnh.

BVBank thường xuyên ghi nhận nợ thuế
BVBank thường xuyên ghi nhận nợ thuế

Cụ thể, Tổng lợi nhuận trước thuế của BVBank trong quý 3/2023 chỉ còn 21,6 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đầu năm giảm 361,6 tỷ đồng xuống còn 61,4 tỷ đồng, tương đương 85,5% so với cùng kỳ.

Kết quả là Lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 giảm 37,4 tỷ đồng xuống 17,1 tỷ đồng, tương đương giảm 68,6% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 48,6 tỷ đồng, giảm 289,4 tỷ đồng, tương đương 85,6% so với cùng kỳ năm trước.

BVBank đã có giải trình cho việc “lao dốc” về lợi nhuận. BVBank cho biết: “Năm 2023 được đánh giá là một năm còn rất nhiều khó khăn tác động lên nền kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, BVBank liên tục giảm lãi suất cho vay để đồng hành hỗ trợ khách hàng đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, do chi phí vốn đầu tư vào tăng cao bởi tác động của những biến động thị trường từ tháng 10 năm 2022 dẫn đến chi phí lãi quý 3 tăng 42% và 9 tháng tăng gần 54% so với cùng kỳ năm trước”.

Ngoài ra, biến động tỷ giá đã khiến thu nhập từ hoạt động ngoại hối của ngân hàng giảm 69%.  

Nợ xấu tăng, giảm dự phòng rủi ro tín dụng

Lợi nhuận sau thuế của BVBank còn có thể giảm sâu hơn con số 68,6% nếu BVBank tăng trích dự phòng rủi ro tín dụng. Thế nhưng, trên thực tế, BVBank lại cắt giảm dự phòng dù nợ xấu tăng.

Cụ thể, tại ngày 30/9/2023, nợ xấu tại BVBank đạt 1.886 tỷ đồng, chiếm 3,56% tổng dư nợ tín dụng. Như vậy, nợ xấu đã tăng 32,9% về giá trị tuyệt đối và tăng 27,6% về tỷ lệ. Nợ xấu đã vượt “trần” 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Trong đó, đáng chú ý, Nợ có khả năng mất vốn của nhà băng này tăng 219 tỷ đồng, tương đương 25,4% lên 1.081 tỷ đồng.

Nợ có khả năng mất vốn của nhà băng này tăng 219 tỷ đồng, tương đương 25,4% lên 1.081 tỷ đồng
Nợ có khả năng mất vốn của nhà băng này tăng 219 tỷ đồng, tương đương 25,4% lên 1.081 tỷ đồng

Nợ xấu và nợ có mất khả năng mất vốn tại BVBank cao vượt trội so với tăng trưởng tín dụng. Hồi cuối tháng 9/2023, chỉ tiêu Cho vay khách hàng tại nhà băng này đạt 53.030 tỷ đồng, tăng 2.171 tỷ đồng. tương đương 4,3% so với cuối năm 2022.

Ngoài nợ xấu nội bảng, BVBank còn ghi nhận 326,3 tỷ đồng Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành. Hồi cuối năm 2022, con số này là 0 đồng.

Cần phải nhấn mạnh, trong bối cảnh nợ xấu nội bảng và ngoại bảng tăng mạnh,  lại giảm dự phòng. Trong quý 3/2023, Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đạt 43,9 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng, tương đương 29,1% so với quý 3/2022.

Nếu BVBank duy trì trích lập như quý 2/2022, ngân hàng đã gánh thua lỗ.

Cắt giảm lương

Trong kỳ, BVBank tăng tuyển dụng. Hồi cuối quý 3, tổng nhân sự của ngân hàng và các công ty con là 2.530 người, tăng 45 người so với cuối năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, BVBank dành 460 tỷ đồng cho Chi lương và phụ cấp. Như vậy, trung bình mỗi nhân sự BVBank được trả 178 triệu đồng/người/9 tháng, tương đương 19,8 triệu đồng/người/tháng.

Còn theo dữ liệu do BVBank công bố, trong 9 tháng đầu năm 2023, Tiền lương bình quân của người lao động là 19,88 triệu đồng/người/tháng, giảm nhẹ so với 22,09 triệu đồng/người/tháng; Thu nhập bình quân giảm từ 23,42 triệu đồng xuống 21,04 triệu đồng.

Mộc Hương - Hoàng Minh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục