Bộ Xây dựng: Hộ gia đình, cá nhân xây chung cư mini phải lập dự án đầu tư

Bộ Xây dựng đề nghị quy định hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng chung cư mini để bán, cho thuê mua đối với từng căn hộ phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi gửi Chính phủ, trong đó có nêu ra 2 phương án về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ ở của hộ gia đình, cá nhân (còn gọi là chung cư mini).

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị quy định hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng nhà ở có từ 2 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để bán, cho thuê mua đối với từng căn hộ thì phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan đối với dự án nhà ở.

Ngoài ra, việc bán, cho thuê mua căn hộ cũng thực hiện theo quy định về kinh doanh bất động sản. Việc cấp giấy chứng nhận đối với từng căn hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo Bộ Xây dựng, việc lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở sẽ giúp quản lý chặt chẽ chung cư mini theo các chỉ tiêu quy hoạch, dân số, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật. Việc này nhằm hạn chế phát triển chung cư mini không tuân thủ giấy phép xây dựng, không đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đặc biệt là quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy như đã xảy ra trong thời gian vừa qua.

Đối với trường hợp xây chung cư mini để cho thuê, chủ nhà phải tuân thủ theo quy định đầu tư xây dựng như nhà ở riêng lẻ. Việc quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc quản lý, vận hành nhà ở nhiều tầng thực hiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Cũng trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng nêu phương án 2 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý về phát triển chung cư mini. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không được bán, cho thuê mua căn hộ chung cư mini. Đồng thời, việc xây dựng nhà ở có từ 22 tầng trở lên mà tại mỗi tầng được thiết kế, xây dựng từ 2 căn hộ trở lên để cho thuê thì phải có phần diện tích sử dụng riêng của căn hộ, phần diện tích sử dụng chung của nhà ở và có các trang thiết bị phục vụ sử dụng chung.

Các căn hộ trong nhà ở phải được thiết kế, xây dựng khép kín, có tiêu chuẩn diện tích sàn sử dụng mỗi căn hộ không thấp hơn diện tích theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư. Thiết kế và thẩm định phòng cháy, chữa cháy theo quy định đối với nhà chung cư.

Trường hợp xây dựng nhà ở có quy mô từ 20 căn hộ trở lên thì phải có đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định và phải lập dự án để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng chung cư mini xây cho thuê không nhất thiết đáp ứng đủ các điều kiện như dự thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý. Bởi pháp luật đã có quy định điều kiện cụ thể về quản lý đầu tư xây dựng cũng như quản lý an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, theo Bộ Xây dựng trong dự thảo Luật cũng đã đề xuất không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với từng căn hộ trong tòa nhà chung cư mini. Do đó, không cần thiết đặt ra yêu cầu phân định phần diện tích sử dụng chung, sử dụng riêng...

Lệ Chi

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục