Bộ Công Thương rút Xuyên Việt Oil khỏi danh sách thanh tra

Thanh tra Bộ Công Thương giải thích việc tháng 5/2021, bộ này lại ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Trong đó, rút khỏi kế hoạch thanh tra với Công ty Xuyên Việt Oil.

Vụ Thị trường trong nước và Thanh tra Bộ Công Thương vừa cung cấp thông tin về tình hình kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xăng dầu, trong đó giải thích việc rút Xuyên Việt Oil ra khỏi kế hoạch thanh kiểm tra năm 2021.

Cụ thể, ngày 31/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3646/QĐ-BCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu năm 2021 đối với một số thương nhân kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty Xuyên Việt Oil, không có Công ty Hải Hà.

Bộ Công Thương rút Xuyên Việt Oil khỏi danh sách thanh tra - Ảnh 1

Tuy nhiên, việc kiểm tra đối với các doanh nghiệp bị gián đoạn, không thể thực hiện do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ ban hành nhiều chỉ thị về việc hạn chế đi lại (từ tháng 4 đến hết 10/2021). Do đó, Bộ Công Thương không thể tổ chức các đoàn kiểm tra theo kế hoạch.

Đồng thời, Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil bị hết hạn (vào tháng 8/2021). Theo đó, công ty đã nộp hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp lại giấy phép này (vào tháng 11/2021).

Theo Thanh tra Bộ Công Thương, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, cập nhật thông tin về việc thực hiện kế hoạch kiểm tra của Bộ Công Thương, Thanh tra Bộ đã tổng hợp việc xin điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2021 báo cáo lãnh đạo. Sau khi xem xét, lãnh đạo Bộ đã thống nhất và ký ban hành Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2021 của Bộ Công Thương (Quyết định số 1392/QĐ-BCT ngày 13/5/2021).

Bộ Công Thương cũng cho rằng, thông tin Bộ ban hành Quyết định số 3103/QĐ-BCT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2022 với khoảng 20 doanh nghiệp, nhưng không có Xuyên Việt Oil, là chưa đầy đủ.

Bởi năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành 4 quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với các thương nhân, trong đó có Công ty Xuyên Việt Oil.

Kết thúc quá trình thanh tra, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty Xuyên Việt Oil 390 triệu đồng và tước Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 1,5 tháng, từ 10/8-13/9/2022.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục