67 doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu

Tổng giá trị các lô trái phiếu mà 67 doanh nghiệp chậm thanh toán được FiinRatings ghi nhận đạt 89.300 tỷ đồng, chiếm gần 55% lượng trái phiếu đang lưu hành của các doanh nghiệp trên.

Doanh nghiệp chậm trả nghĩa vụ nợ trái phiếu  tăng

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, đến ngày 21/2/2023, có 54 tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ nợ trái phiếu. Trong báo cáo mới đây về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, FiinRatings đã cập nhật tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu dựa trên công bố thông tin tính đến ngày 8/3/2023.

Theo đó, có 67 doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu, tăng so với tháng 2. Trong đó, 63 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nợ và 4 doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu nợ thông qua việc giãn kỳ hạn.

Hầu hết các doanh nghiệp đưa ra lãi suất cao hơn nhằm đền bù cho nhà đầu tư, từ đó phản ánh lên mức lãi suất mới cao hơn của toàn thị trường.

Tổng giá trị các lô trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chậm thanh toán là 89,3 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 55% lượng trái phiếu đang lưu hành của các doanh nghiệp trên. Khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ cho các lô trái phiếu này phụ thuộc vào phân kỳ đáo hạn sắp tới, khả năng huy động nguồn vốn khác của doanh nghiệp cũng như kỳ vọng vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

FiinRatings nhận định, tính trên tổng giá trị TPDN phi tài chính đang lưu hành, tỷ lệ nợ xấu từ các lô trái phiếu được tính toán ở mức 11,3%. Đối với với các tổ chức phát hành là doanh nghiệp bất động sản thì tỷ lệ này cao hơn, khoảng 18,7%.

Tổng giá trị TPDN riêng lẻ đáo hạn trong năm 2023 được ước tính ở mức 235 nghìn tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bất động sản có số dư trái phiếu sẽ đến hạn ở mức 100 nghìn tỷ đồng.

Tổng dư nợ trái phiếu riêng lẻ đáo hạn trong hai quý sắp tới lần lượt ở mức 36,2 nghìn tỷ đồng vào quý II và 35,4 nghìn tỷ đồng vào quý III. FiinRatings kỳ vọng các chính sách mới hiện nay sẽ là nền tảng tạo điều kiện cho các thành viên thị trường thực hiện hoạt động tái cấu trúc nợ, cũng như hỗ trợ chủ đầu tư tiếp cận nguồn tín dụng mới khi các biện pháp cho vấn đề pháp lý bất động sản được triển khai.

Hoạt động mua lại sẽ gặp nhiều thách thức

Trong báo cáo Trái phiếu doanh nghiệp mới công bố, FiinRatings cho biết, tháng 2 ghi nhận tổng cộng 3 lô trái phiếu phát hành thành công trị giá 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim trị giá 500 tỷ đồng và lãi suất danh nghĩa 13,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm

Trong khi đó, CTCP Tập đoàn Masan đã thực hiện 2 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị huy động 1.500 tỷ đồng. Các trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm cho kỳ đầu và thả nổi vào những kỳ sau.

Như vậy, khối lượng phát hành riêng lẻ trong tháng 2/2023 chỉ tương đương 17,4% so với tháng liền kề, nhưng tổng giá trị phát hành đã tăng đáng kể trên nền phát hành thấp của tháng trước.

FiinRatings đánh giá đây là một chiều hướng đáng chú ý và có thể tiếp tục tiếp diễn trong thời gian tới, đặc biệt khi Nghị định 08 đã ra đời với mục tiêu tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giai đoạn đáo hạn cao điểm của TPDN trong năm 2023 và 2024.

Về quy mô trái phiếu mua lại trước đáo hạn trong tháng 2, đạt gần 6.000 tỷ đồng, tương đương 65,9% so với tháng trước và tăng gần 36% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặc dù hoạt động mua lại thường có xu hướng tăng vọt vào thời điểm cuối các kỳ báo cáo bán niên hoặc cuối năm và giảm mạnh vào đầu năm, hoạt động mua lại cũng phụ thuộc lớn vào mức độ sẵn có nguồn tiền hiện tại, hoặc khả năng thu xếp nguồn vốn khác ngoài tín dụng trái phiếu. FiinRatings cho rằng, trước bối cảnh kiểm soát tín dụng bất động sản, hoạt động mua lại cũng gặp nhiều thách thức trong thời gian tới.

Vân Anh (T/h)

Đời sống 7 Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục