Xăng dầu VIPCO: Doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh, kế hoạch 'đi lùi' trong 2024

Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 giảm mạnh 37%, chỉ đạt gần 550 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp giảm mạnh 65%, chỉ đạt hơn 87 tỷ đồng.

Xăng dầu VIPCO: Doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh, kế hoạch 'đi lùi' trong 2024 - Ảnh 1

Cụ thể, doanh thu vận tải giảm 18%, chỉ đạt hơn 530,7 triệu đồng; doanh thu thương mại liên quan đến mua bán xăng dầu cũng giảm sâu lên đến 78%, chỉ đạt hơn 56,7 tỷ đồng; doanh thu khác giảm 57%, chỉ đạt hơn 15,8 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu bị loại trừ trong năm 2023 là hơn 53,6 tỷ đồng.

Nguyên nhân doanh thu vận tải và kinh doanh xăng dầu giảm mạnh là do phải dừng tàu Petrolimex 21 và phát sinh nhiều chi phí sữa chữa lớn trong năm 2023. Bên cạnh đó, năm 2023, giá xăng dầu nhiều chu kỳ điều chỉnh giảm tác động tới giá vốn hàng tồn kho, mức chiết khấu.

Theo đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 đạt 1.079 đồng/cổ phần, trong khi năm 2022 đạt hơn 3.250 đồng/cổ phần.

Tại ngày 31/12/2023, Xăng dầu VIPCO có tổng tài sản đạt 1.427 tỷ đồng. Trong đó, hơn 800 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, 434 tỷ đồng tài sản cố định.

Đáng chú ý là Xăng dầu VIPCO ghi nhận chi hộ các bên liên quan như công ty cổ phần vận tải Xăng Dầu VITACO, Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn, Tổng Công ty vận tải thuỷ Petrolimex, … tổng giá trị hơn 10,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, Xăng dầu Vipco cũng ghi nhận phải thu khó đòi, đã trích lập dự phòng hơn 41,7 tỷ đồng, gồm Trường Cao Đẳng Duyên Hải (3,7 tỷ đồng); United Petro Supplies FZC (gần 28 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Phú Lộc (3,2 tỷ đồng),…

Thêm nữa, xăng dầu Vipco cũng trích lập dự phòng với danh mục đầu tư tài chính dài hạn hơn 50,8 tỷ đồng vào công ty cổ phần An Phú tại thành phố Hồ Chí Minh và hơn 3 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ở Quảng Ninh.

Được biết, tại ngày 31/12/2023, Xăng dầu VIPCO có tổng vốn chủ sở hữu gần 1.275 tỷ đồng. Trong đó, vốn cổ phần gần 685 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển hơn 306 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 272 tỷ đồng.

Theo tài liệu đại hội, năm 2024, VIPCO dự trình tổng doanh thu đạt hơn 525,8 tỷ đồng, giảm hơn 13% so với kết quả đạt được năm 2023; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt hơn 94 tỷ đồng, giảm 13,5% và lợi nhuận sau thuế 75,1 tỷ đồng, giảm 13,7%. Tỷ lệ chi trả cổ tức, Công ty dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 10%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/3/2024, VIP có giá đóng cửa là 11.250 đồng/cp.

Nguyễn Kim

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục