VTVCab công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Khoản nợ vay ngân hàng hết năm 2018 của VTVCab là 770 tỷ đồng, gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu bên cạnh đó vốn lưu động đang âm 520 tỷ đồng báo hiệu tình trạng tài chính khó khăn.

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) – trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

Trước đó vào ngày 30/6/2018 Tổng công ty đã chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần, đây cũng là báo cáo tài chính đầu tiên mà VTVCab công bố ra đại chúng.

VTVCab công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 - Ảnh 1
Tổng hợp số liệu kinh doanh năm 2018 của VTVCab (Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018, HK tồng hợp)

Năm 2018, VTVCab đạt 2.323 tỷ đồng doanh thu thuần, 63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

VTVCab công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 - Ảnh 2
Cơ cấu chi phí của VTVCab năm 2018 (Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018)

Trong cơ cấu chi phí của VTV thì tổng chi phí bản quyền, truyền dẫn và sản xuất chương trình là lớn nhất với 606 tỷ đồng cho năm 2018, tiếp sau đó là chi phí nhân viên 372 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của VTVCab gần 2.418 tỷ đồng. Hết năm 2018, VTVCab có tổng cộng 131 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng tiền gửi có kỳ hạn.

Khoản phải thu ngắn hạn của Tổng Công ty hết năm 2018 hơn 345 tỷ đồng, trong đó đã phải trích lập dự phòng gần 38 tỷ đồng cho các khoản khó đòi. Hàng tồn kho của VTVCab tại ngày 31/12 hơn 256 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, khoản nợ đi vay ngân hàng ngắn hạn và dài hạn của Tổng Công ty hết năm 2018 là 770 tỷ đồng, gấp 1,2 lần tổng nguồn vốn chủ sở hữu. Vay nợ ngân hàng lớn khiến tổng chi phí lãi vay cả năm 2018 của VTVCab lên tới 76 tỷ đồng.

VTVCab công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 - Ảnh 3
Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018

Điểm đáng chú ý, hết năm 2018 khoản lỗ lũy kế của VTVCab là hơn 17 tỷ đồng, giảm so với con số lỗ gần 49 tỷ đồng của thời điểm trước ngày 1/7/2018 - ngày cổ phần hóa. Đặc biệt vốn lưu động tại thời điểm cuối năm của VTVCab âm 520 tỷ đồng báo hiệu tình trạng tài chính khó khăn, khó có khả năng trả nợ.

Tại ngày 31/12/2018 vốn điều lệ của VTVCab là gần 457,5 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam đang nắm tới 98,55% phần vốn của VTVCab, còn lại 1,45% được sở hữu bởi người lao động của Tổng Công ty.

VTVCab công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 - Ảnh 4
Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018

Vào tháng 4/2018, VTVCab đã tổ chức bất hành phiên đấu giá bán gần 42,3 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng, với giá khởi điểm 140.900 đồng/cp, ước tính số tiền thu về tối thiểu 5.959 tỷ đồng. Tuy nhiên do đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc là 15h30 ngày 10/4/2018 chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.

Theo Điều 15 trong Quy chế đấu giá của VTVCab quy định: "Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (2) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công".

Cho tới hiện tại VTVCab vẫn chưa công bố kế hoạch khi nào sẽ thực hiện bán đấu giá cổ phần ra công chúng.

Hoàng Kiều

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục