Vốn điều lệ thấp, xếp hạng tín nhiệm giảm, PTI lại xin phát hành cổ phiếu tăng vốn

Tại kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào 30/6 tới, HĐQT bảo hiểm PTI sẽ trình cổ đông phương án phát hành gần 80,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chỉ xếp thứ 9 quy mô vốn trong 'làng' phi nhân thọ, PTI kiên trì chào bán cổ phiếu để tăng vốn.
Chỉ xếp thứ 9 quy mô vốn trong 'làng' phi nhân thọ, PTI kiên trì chào bán cổ phiếu để tăng vốn.

Theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, 45% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính dài hạn và các giấy tờ có giá trên thị trường; 45% được sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tiền gửi tại ngân hàng và 10% còn lại được sử dụng bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng và hệ thống công nghệ thông tin.

Hiện nay, vốn điều lệ của công ty là 804 tỷ đồng, có năng lực về vốn ở mức thấp so với thị trường. Cụ thể, PTI đang đứng thứ 3 về doanh thu nhưng chỉ xếp thứ 9 về quy mô vốn điều lệ so với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

"Với quy mô vốn điều lệ nhỏ, PTI khó có cơ hội tham gia các hợp đồng bảo hiểm lớn do không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về mức vốn điều lệ tối thiểu. Bên cạnh đó, quy mô vốn nhỏ cũng dẫn đến việc hạn chế khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường. Chính vì vậy, tăng vốn điều lệ giúp tăng cường năng lực tài chính, giúp PTI có cơ hội tham gia các hợp đồng bảo hiểm lớn, đặc biệt là trong đấu thầu bảo hiểm", lãnh đạo công ty khẳng định.

Vốn điều lệ thấp cũng được ban lãnh đạo PTI đánh giá sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng giữ lại. Theo quy định tại Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Điều 42, mức giữ lại “Mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không quá 10% vốn chủ sở hữu”. Do đó, khi tăng vốn điều lệ, đặc biệt là có thêm thặng dư vốn, vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên cho phép PTI tăng mức giữ lại đối với các hợp đồng/nghiệp vụ bảo hiểm có hiệu quả, giúp gia tăng lợi nhuận.

Cũng theo lãnh đạo PTI, công ty có biên khả năng thanh toán theo quy định của Bộ Tài Chính năm 2022 là khá thấp (117%), sụt giảm mạnh so với năm 2021 (168%). Bên cạnh đó, mức biên khả năng thanh toán tại cuối năm 2022 của PTI là rất khiêm tốn so với mức của một số công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác trên thị trường. Theo quy định tại thông tư số 195/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, PTI có xếp hạng nhóm 2. Tuy nhiên với biên khả năng thanh toán năm 2022 là 117% cũng nằm trong ngưỡng cảnh báo an toàn. Xếp hạng của PTI có nguy cơ xuống nhóm 3 khi có nguy cơ không đảm bảo biên khả năng thanh toán. Trong tình huống xuống hạng thuộc nhóm số 3 hoặc thậm chí nhóm số 4 thì PTI phải nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của Bộ Tài Chính.

Việc tăng vốn sẽ giúp cải thiện được tỷ lệ an toàn vốn - BCAR. PTI đã tính toán Chỉ số BCAR dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 thì thấy chỉ số BCAR của năm 2022 và quý I/2023 lần lượt là 6,8% và 7,7%. Với số liệu BCAR này, xếp hạng Rating của PTI vào cuối năm nay dự kiến sẽ ở mức B hoặc B+ (giảm từ 1 đến 2 bậc so với hiện tại). Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp cho PTI tăng quy mô vốn chủ sở hữu. Chỉ số BCAR dự kiến tăng lên sau tăng vốn, giúp PTI duy trì/ tăng xếp hạng tín nhiệm ở các năm tiếp theo.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, HĐQT PTI cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành 80,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; gần 96,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 120% và phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, tất cả các tờ trình phát hành thêm này đã không được ĐHCĐ PTI thông qua.

Năm 2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI khởi sắc nhẹ khi tăng 4% so với mức thực hiện năm 2021, đạt 5.153 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính và kinh doanh bất động sản lần lượt giảm 15% và 77%, tương ứng đạt 160,8 tỷ đồng và 9,1 tỷ đồng. PTI lỗ sau thuế hơn 351 tỷ đồng cả năm 2022, trong khi năm 2021 lãi 328 tỷ đồng.

Năm 2023, PTI đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 5.730 tỷ đồng, giảm 8,6% so với mức thực hiện 6.266 tỷ đồng của năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 112 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ 347,4 tỷ đồng. Năm 2023, hãng bảo hiểm này tiếp tục không chia cổ tức.

Anh Phan

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục