Vận tải và Xếp dỡ Hải An: Cổ phiếu tăng giá giữa lúc lợi nhuận giảm sâu

Chi phí giá vốn tăng mạnh gần 50% khiến cho Vận tải và Xếp dỡ Hải An cho dù vẫn duy trì được quy mô doanh thu nhưng lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.

Chi phí tăng, lợi nhuận suy giảm

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã HoSE: HAH) là đơn vị được thành lập từ năm 2009, được góp vốn bởi 4 đơn vị là CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải, CTCP Hàng hải hà Nội, CTCP Đóng mới và sửa chữa tàu Hải An và CTCP Hải Minh.

Trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 vừa qua, HAH khiến nhiều nhà đầu tư chú ý khi thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu lên tới 50%. Thông tin trên đã khiến giá cổ phiếu HAH có sự biến động mạnh, tăng từ 43.500 đồng/cổ phiếu trong phiên ngày 20/6/2023 lên tới 48.000 đồng/cổ phiếu trong ngày 7/7/2023.

Thực tế kết quả kinh doanh Quý 1 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, chi phí cho các đội tàu ngày càng tăng

Trên thực tế thì kết quả kinh doanh Quý 1 của HAH lại đang ghi nhận xu hướng trái ngược với đà tăng của giá cổ phiếu.

Tại báo cáo kết quả kinh doanh của BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023 cho thấy doanh thu của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đạt 655,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ công ty mẹ đạt 662,3 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động khai thác cảng ghi nhận 65,1 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động khai thác tàu đạt 658 tỷ đồng, hoạt động khác mang về 121,6 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tăng nhưng chi phí giá vốn cho hoạt động của các đội tàu lại tăng từ 355,1 tỷ đồng lên 530,7 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng tới 49,5%. Giá vốn dịch vụ khác cũng gia tăng từ 44,5 tỷ lên 85,2 tỷ đồng.

Chi phí giá vốn tăng đột biến trong hoạt động tàu đã khiến cho lợi nhuận gộp sụt giảm từ 340 tỷ xuống chỉ còn 192,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 52% xuống chỉ còn 29,4%.

Trong Quý 1, chi phí tài chính của HAH cũng tăng từ 9,5 tỷ đồng lên 20,8 tỷ đồng. Phần gia tăng chủ yếu nằm ở chi phí lãi vay, tăng từ 9,3 tỷ đồng lên 19,5 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng tới 109,7%.

Tuy HAH không ghi nhận chi phí bán hàng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng tới 27%, từ 23,6 tỷ lên 30 tỷ đồng. Lãi sau thuế của công ty đạt 126,4 tỷ đồng, giảm 51,9% so với Quý 1 năm 2023.

Chi phí giá vốn cho đội tàu của Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) tăng gần 50%
Chi phí giá vốn cho đội tàu của Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) tăng gần 50%

Nợ hơn 1.900 tỷ, chi phí lãi vay tăng gấp đôi

Theo Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 1 năm 2023, tổng tài sản của Vận tải và Xếp dỡ Hải An đạt 4.964,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty nằm ở dưới dạng tài sản cố định. Cụ thể thì phương tiện vận tải truyền dẫn chiếm 1.987,3 tỷ đồng, thiết bị và dụng cụ quản lý ghi nhận 1.588,8 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 1.690,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm, từ 415,5 tỷ đồng xuống chỉ còn 377,8 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 10%.

Bên cạnh 2.673,4 tỷ đồng tài sản nằm dưới dạng phương tiện vận tải, dụng cụ, thiết bị thì HAH đang ghi nhận tới hơn 1.100 tỷ đồng tài sản nằm dưới dạng phải thu. Tổng các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận ở mức 997,8 tỷ đồng.

Đáng chú trong các khoản phải thu ngắn, HAH hiện đang ghi nhận phải thu 133,8 tỷ đồng từ Sự cố tàu HA City và công ty đang đặt cọc 124,4 tỷ đồng cho ông Lê Phong Hiếu và bà Đỗ Thị Hải Yến theo hợp đồng chuyển nhượng 90% quyền đầu tư Dự án “Bãi container và dịch vụ cảng” tại Phước Hoà, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các khoản phải thu dài hạn đáng chú ý gồm có 112,8 tỷ đồng từ CTCP Vận tải biển An Biên với ghi nhận là tiền vốn góp hợp tác kinh doanh. Như vậy, tổng lượng tài sản nằm dưới dạng phải thu của HAH đã lên tới hơn 1.100 tỷ đồng, chiếm một tỷ lệ không hề nhỏ trong cơ cấu tài sản của công ty.

Về cơ cấu nguồn vốn, HAH đang ghi nhận nợ phải trả chiếm 1.949,9 tỷ đồng. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 337 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng giảm từ 1.004,4 tỷ đồng xuống chỉ còn 941,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bất chấp ghi nhận về vay nợ đã có sự tiết chế, chi phí lãi vay của HAH trong báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 vẫn tăng hơn gấp đôi, từ 9,3 tỷ đồng lên 19,5 tỷ đồng. Về tình hình vay và trả nợ vay, trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty cũng ghi nhận khoản trả nợ gốc vay 89,6 tỷ đồng, tiền trả nợ gốc thuê tài chính 45,5 tỷ đồng phát sinh trong Quý 1 năm 2023.

Thế Anh

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục