Tracodi khởi động lại phương án phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, HĐQT Tracodi (HoSE: TCD) vừa ra nghị quyết triển khai lại kế hoạch phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ sau 4 ngày đưa ra thông báo hoãn.

Cụ thể, đơn vị này sẽ nâng mệnh giá của 1 trái phiếu từ 100.000 đồng lên 100 triệu đồng Nghị định số 65 vừa ban hành ngày 16/9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153. Số lượng trái phiếu theo đó sẽ giảm từ 9,9 triệu đơn vị xuống còn 9.900 đơn vị. 

Tracodi khởi động lại phương án phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Ngoài ra, các thông tin khác về lô trái phiếu không có gì thay đổi. Cụ thể, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần tại CTCP đầu tư và phát triển Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy; và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan).

Công ty Sơn Long được định giá 22.856 đồng/cp tại thời điểm tháng 8. Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy tại tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 22/9, HĐQT Tracodi đã thông dừng triển khai phương án phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu nói trên. Nguyên nhân là do phương án này chưa phù hợp với Nghị định số 65 vừa ban hành ngày 16/9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đồng thời, HĐQT cho biết tình hình thị trường vốn trong quý IV có nhiều thay đổi, công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối hưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh.

Tính đến cuối quý II, tổng nợ vay của Tracodi là 1.487 tỷ đồng gồm 500 tỷ đồng trái phiếu (phát hành cuối năm 2021 với kỳ hạn 3 năm) còn lại là khoản vay ngân hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 250 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios.

 

Ngọc Nhi

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục