TP HCM 29 doanh nghiệp nợ thuế gần 1.200 tỷ đồng, riêng Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng

Cục Thuế TP HCM cho biết, tổng số nợ thuế của 29 doanh nghiệp bất động sản có nợ thuế trên 5 tỷ đồng là 1.186 tỷ đồng. Đứng đầu là Công ty CP Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 421 tỷ đồng; tiền chậm nộp 120 tỷ đồng.

TCDN - Cục Thuế TP HCM cho biết, tổng số nợ thuế của 29 doanh nghiệp bất động sản có nợ thuế trên 5 tỷ đồng là 1.186 tỷ đồng. Đứng đầu là Công ty CP Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 421 tỷ đồng; tiền chậm nộp 120 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/10/2020, tổng số nợ thuế tại TP HCM là 29.184 tỷ đồng. Trong đó, số nợ có khả năng thu là 13.044 tỷ đồng, chiếm 44,7% tổng nợ, tăng 19,82% so với thời điểm 31/12/2019.

Cụ thể, nợ tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.961 tỷ đồng, tăng 7,44% so với năm trước tương ứng tăng 205 tỷ đồng. Nhóm nợ thuế nhiều nhất rơi vào các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây dựng. Trong đó, nợ thuế trên 5 tỷ đồng có 78 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ tiền cho thuê mặt đất, mặt nước là 2.286 tỷ đồng, chiếm 77,2% nợ tiền thuê đất.

Công ty CP Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 421 tỷ đồng; tiền chậm nộp 120 tỷ đồng.
Công ty CP Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 421 tỷ đồng; tiền chậm nộp 120 tỷ đồng.

Nợ từ tiền sử dụng đất tổng cộng 1.022 tỷ đồng, giảm 3,86% so với năm trước, tương ứng giảm 41 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuế trên 5 tỷ đồng có 18 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ tiền sử dụng đất là 886 tỷ đồng chiếm 86,69% nợ tiền sử dụng đất. Tổng số nợ thuế của 18 doanh nghiệp này là 1.533 tỷ đồng chiếm 5,35% trong tổng số tiền nợ thuế.

Số nợ từ thuế Thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản 327 tỷ đồng, tăng 20,22% so với năm trước, tương ứng tăng 55 tỷ đồng. Nợ thuế trên 5 tỷ đồng có 29 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp về bất động sản là 295 tỷ đồng, chiếm 90,21% nợ tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản.

Cục Thuế TP HCM cho hay, tính chung, tổng số nợ thuế của 29 doanh nghiệp này là 1.186 tỷ đồng, chiếm 4,14% trong tổng số tiền thuế nợ tính đến 30/9/2020 trên địa bàn TP HCM. Trong đó một số trường hợp nợ thuế lớn kéo dài, với số nợ hàng trăm tỷ đồng.

Đứng đầu là trường hợp Công ty CP Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 421 tỷ đồng; tiền chậm nộp 120 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty CP Đức Khải đứng với số nợ 441 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất 334 tỷ đồng; tiền chậm nộp 107 tỷ đồng. 

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hiện đang quản lý hơn 250.000 doanh nghiệp và 220.000 hộ kinh doanh; là đơn vị có quy mô số thu ngân sách lớn nhất cả nước.

Tại buổi làm việc với Cục Thuế TP HCM mới đấy, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị đơn vị "vào chặng nước rút" triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác thu hồi nợ thuế, đặc biệt là nợ thuế của các doanh nghiệp bất động sản; đẩy mạnh hơn nữa công tác chống thất thu ngân sách và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác thanh tra, kiểm tra; rà soát và xem lại mức thuế khoán hộ kinh doanh trên địa bàn cho phù hợp...

Taichinhdoanhnghiep
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục