Tổng thu ngân sách tháng 10 ước đạt 121.482 tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách tháng 10 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 121.482 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán. Lũy kế 10 tháng đạt hơn 1,028 triệu tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán.

Theo Tổng cục Thuế, số thu ngân sách tháng 10 tăng cao so với tháng 8 và tháng 9 là do có thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn khoảng 20.000 tỷ đồng, số thu một số khoản phát sinh theo quý và năm khoảng 46.300 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách tháng 10 ước đạt 121.482 tỷ đồng - Ảnh 1

Tổng thu ngân sách tháng 10 do cơ quan thuế quản lý đạt 121.482 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Như vậy, số thu phát sinh tháng 10 khoảng 55.100 tỷ đồng, trong khi tháng 8 là 54.790 tỷ đồng, tháng 9 là 50.772 tỷ đồng. Trong đó thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 10 đạt 9.442 tỷ đồng, đáng chú ý thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng cao so với tháng 8 và 9 chỉ ở mức 640 tỷ đồng và 685 tỷ đồng.

Thu từ lệ phí trước bạ tháng 10 cũng có những chuyển biến tích cực, đạt 3.322 tỷ đồng (tháng 9 là 1.930 tỷ đồng, tháng 8 là 984 tỷ đồng). Số thu tăng cao là do sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, các doanh nghiệp và người dân tập trung lượng hồ sơ làm thủ tục trước bạ lớn.

Riêng đối với khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tháng 10 ước đạt 44.600 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quý 3, nhiều ngân hàng thương mại chưa thực hiện trích lập đủ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư số 03/TT-NHNN; nhiều doanh nghiệp chưa hạch toán đủ số chi phí cho hoạt động phòng chống dịch và ủng hộ quỹ vắc xin khi tính lợi nhuận để tạm nộp thuế trong 3 quý đầu năm dẫn đến số thuế TNDN nộp cao hơn thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, ngành thuế còn thực hiện 52.299 cuộc thanh, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thực hiện thanh, kiểm tra 269 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, xử lý điều chỉnh qua thanh, kiểm tra trên 3.200 tỷ đồng. Nợ đọng thuế thu hồi ước đạt 23.100 tỷ đồng, đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ giao.

Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 4.925 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 10/2021 ước đạt 29.080 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ là 25.682 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là 3.398 tỷ đồng.

Doanh nghiệp và Tiếp thị
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục