Tổng cục Thuế thúc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ ôtô

Tổng cục Thuế yêu cầu yêu cầu Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất trong nước.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công điện số 09/CĐ-TCT về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơ moóc hoặc 3 mi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô sản xuất, lắp rắp trong nước.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 103/2021/NĐ-CP nêu trên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP.

Tổng cục Thuế yêu cầu kịp thời triển khai áp dụng giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất trong nước.
Tổng cục Thuế yêu cầu kịp thời triển khai áp dụng giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất trong nước.

Ngày 26/11, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước trước bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định hiện hành.

Kể từ ngày 1/6/2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 tháng 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục