Thời gian chờ cấp sổ đỏ tại Hà Nội rút ngắn còn 14 ngày

Hà Nội rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất... còn 12 ngày, cấp sổ đỏ còn 14 ngày.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội vừa rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật về đất đai theo hướng cải cách quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, rút ngắn thời gian thực hiện trong việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn 12 ngày (giảm 3 ngày); thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ 30 ngày xuống còn 14 ngày...

Đồng thời, Sở cũng rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, rà soát từng thành phần hồ sơ, khâu thực hiện, liên thông hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện từ 30-50%.

Thời gian chờ cấp "sổ đỏ" tại Hà Nội rút ngắn còn 14 ngày.
Thời gian chờ cấp "sổ đỏ" tại Hà Nội rút ngắn còn 14 ngày.

Sở áp dụng hình thức gửi văn bản và giấy mời theo hệ thống thư điện tử; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện và duy trì sử dụng ổn định hệ thống mạng LAN.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cho biết, Sở tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp; xác định rõ trách nhiệm đối với kết quả, nhiệm vụ cải cách hành chính.

Sở yêu cầu các đơn vị sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng, đặc biệt trong việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý công việc qua hệ thống thông tin báo cáo và hệ thống quản lý văn bản, điều hành tập trung của thành phố.

Sở tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại; thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông," tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết công việc liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đặc biệt, thực hiện "Quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Hà Nội" do UBND thành phố vừa ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên thông.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục