Thành viên HĐQT Eximbank lại có "biến"

Ông Yataka Moriwaki, không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank kể từ ngày 09/12/2019.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo ông Yataka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corpation (SMBC) tại Eximbank kể từ ngày 9/12/2019 theo văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của SMBC.

Theo đó, căn cứ vào luật các Tổ chức Tín dụng, chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của ông Yataka Moriwaki kể từ ngày 9/12/2019 sẽ được xử lí theo qui định của pháp luật và điều lệ Eximbank.

Được biết, ông Yataka Moriwaki được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2020 từ tháng 4/2017.

Theo báo cáo thường niên 2018 của Eximbank, trong cơ cấu cổ đông của ngân hàng có duy nhất Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) với lượng cổ phiếu sở hữu là hơn 185 triệu cp, tương đương 15% vốn điều lệ.

Thành viên HĐQT Eximbank lại có "biến" - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Gần đây nhất, Eximbank cũng thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 vào ngày 05/03/2020 sau 2 lần tổ chức bất thành và thay đổi thời gian tổ chức.

Nội dung chính của cuộc họp này nhằm bầu bổ sung một Thành viên HĐQT vào nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, Eximbank cũng sẽ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 và một số nội dung khác mà hai lần tổ chức ĐHĐCĐ 2019 bất thành trước đó chưa thể thông qua.

Việc Eximbank vẫn chưa tổ chức được cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chắc chắn đã bị xử phạt hành chính.

Vấn đề nan giải của nhà băng này nằm ở sự không đồng thuận, thống nhất của các cổ đông lớn. Vài tháng lại diễn ra một đợt giao dịch thỏa thuận với khối lượng, giá trị cổ phiếu EIB tương đối lớn. Nhiều lần cổ đông thưa kiện nhau ra tòa. Eximbank còn xảy ra chuyện Hội đồng quản trị họp, miễn nhiệm chức chủ tịch của người đương nhiệm, rồi cử người khác thay thế, vài tuần sau theo quyết định của tòa án, lại phục hồi chức vụ cho người bị bãi miễn.

Hà Phương

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục