Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương báo cáo về quản lý xăng dầu

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo nội dung liên quan đến tổ chức kinh doanh quản lý xăng dầu, niêm yết công khai, việc kiểm tra kiểm soát giá bán...

Báo cáo loạt vấn đề nóng liên quan đến xăng dầu

Thanh tra Chính phủ vừa lập tổ công tác để làm việc với Bộ Công Thương cùng nhiều bộ ngành khác để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Cơ quan này cũng đã có văn bản gửi đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu Việt Nam… đề nghị phối hợp cung cấp thông tin cho tổ công tác.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu như quy hoạch, phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu; việc tổ chức kinh doanh xăng dầu; việc quản lý kinh doanh xăng dầu; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh xăng dầu…

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo công tác lập, công bố công khai quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất, nhập khẩu dự trữ chiến lược, dự trữ lưu thông, hệ thống tuyến ống xăng dầu trên phạm vi cả nước. Cần chỉ rõ các quy hoạch đã được phê duyệt, kết quả thực hiện quy hoạch, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng phải báo cáo quy trình cấp phép kinh doanh xăng dầu đối với lĩnh vực kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu; sản xuất, pha chế xăng dầu; dự trữ xăng dầu... Trong đó báo cáo tổng số đơn vị được cấp phép, trách nhiệm của từng đơn vị trong đảm bảo nhu cầu cung ứng xăng dầu trên thị trường và khi Nhà nước có yêu cầu.

Báo cáo việc quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như quy trình kiểm định, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, khối lượng xăng dầu...

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành báo cáo nhiều vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về kinhdoanh xăng dầu (Ảnh: Hữu Thắng).

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành báo cáo nhiều vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về kinhdoanh xăng dầu (Ảnh: Hữu Thắng).

Về dự trữ xăng dầu, phải báo cáo tổng số cơ quan, tổ chức được giao thực hiện dự trữ xăng dầu (dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia), nêu trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể; cơ sở hạ tầng lưu trữ; quy trình dự trữ xăng dầu, quy trình xuất, cấp xăng dầu; khối lượng xăng dầu dự trữ, thời gian dự trữ xăng dầu...

Trách nhiệm của các đơn vị tham gia dự trữ xăng dầu khi Nhà nước có yêu cầu phải đảm bảo cung cầu trên thị trường. Báo cáo quy trình trích, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Đối với giá bán xăng dầu, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo cáo việc niêm yết công khai giá bán xăng dầu, công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu…

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được Chính phủ quy định tại các Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 95 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83 và các văn bản pháp luật liên quan khác. Niên độ báo cáo theo yêu cầu từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/3/2022.

Các “ông lớn” xăng dầu được gọi tên

Ngoài các bộ ngành, Thanh tra Chính phủ yêu cầu nhiều tập đoàn, tổng công ty và các thương nhân đầu mối xăng dầu, yêu cầu các doanh nghiệp này phải báo cáo các tài liệu về kinh doanh xăng dầu cho tổ công tác làm việc, thu thập thông tin.

Ở miền Bắc, những "ông lớn" được gọi tên có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà; Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội; Công ty TNHH Hải Linh; Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội; Công ty TNHH Petro Bình Minh; Công ty Cổ phần Xăng dầu Tân Nhật Minh.

Miền Trung có Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh.

Miền Nam có 7 doanh nghiệp, bao gồm: Tổng Công ty Dầu Việt Nam; Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP; Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa.

Nguyễn Thu Huyền

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục