Thaco đóng góp gần 15.000 tỷ đồng, một tỉnh có số thu ngân sách kỷ lục

Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải trong 10 tháng đã phát sinh số nộp ngân sách chiếm hơn 63% số thu nội địa của tỉnh này.

Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải trong 10 tháng đã phát sinh số nộp ngân sách chiếm hơn 63% số thu nội địa của tỉnh này.

Theo Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, tính luỹ kế 10 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23.900 tỷ đồng, trong đó, số thu nội địa là hơn 18.000 tỷ đồng.

Nếu cộng cả số thuế gia hạn còn ở người nộp thuế là hơn 5.000 tỷ đồng thì tổng thu ngân sách nội địa của Quảng Nam qua 10 tháng năm 2022 đã lên đến 23.500 tỷ đồng.

Thaco đóng góp gần 15.000 tỷ đồng, một tỉnh có số thu ngân sách kỷ lục - Ảnh 1

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trưởng Hải trong 10 tháng đã phát sinh số nộp ngân sách 14.890 tỷ đồng, chiếm hơn 63% thu nội địa. Doanh nghiệp này không chỉ là đơn vị chủ lực đóng góp cho ngân sách mà còn giải quyết cho hàng vạn lạo động có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần an sinh xã hội.

Trước đó, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã đánh giá kết quả thu ngân sách tăng cao kỷ lục của tỉnh. Tuy vậy, ông Cường nhắc lại lời nhắc nhở rằng Quảng Nam không được "thỏa mãn non" mà cần cố gắng hơn nữa.

Năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn Quảng Nam đạt trên 23.000 tỷ, trong đó, thu nội địa đạt trên 17.500 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán, chỉ bằng 96,55% so với thực thu năm trước; thu xuất nhập khẩu đạt trên 3.500 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán, bằng 79,57 % so với thực thu năm trước. Với số thu này, Quảng Nam đứng thứ 12 cả nước về thu ngân sách.

Theo ông Nguyễn Văn Tiếp - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam, trong 2 tháng còn lại cuối năm 2022, với những giải pháp đồng bộ về quản lý thuế của cơ quan thuế và sự khởi sắc từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, tin tưởng thu ngân sách năm nay do ngành thuế thực hiện sẽ đạt khoảng 25.000 tỷ đồng. Đây là kết quả thu ngân sách “kỷ lục” sau 25 năm tái lập tỉnh.

Các chỉ tiêu kinh tế khác của Quảng Nam cũng cho thấy sự khởi sắc. Báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính 9 thángnăm 2022 tăng gần 13,2% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng trưởng 13,2% đã giúp Quảng Nam xếp vị thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ. 

So với 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Quảng Nam có mức tăng trưởng đứng thứ 3/14 tỉnh, thành phố (xếp sau Khánh Hòa: +20,5%; Đà Nẵng: +16,8%). So với 5 tỉnh trong khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung, Quảng Nam xếp vị thứ 2, sau Đà Nẵng.

Quy mô nền kinh tế Quảng Nam ước tính 9 tháng năm 2022 theo giá hiện hành đạt hơn 83.000 tỷ đồng, trong đó khu vực nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng 14,9%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 34,7%; khu vực dịch vụ chiếm 32,7%; thuế sản phẩmtrừ trợ cấp sản phẩm chiếm 17,7%. 

Với quy mô hiện tại của nền kinh tế, Quảng Nam xếp vị thứ 19/63 tỉnh, thành phố; so với 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Quảng Nam đứng thứ 4/14 tỉnh, thành phố (xếp sau Thanh Hóa; Nghệ An; Đà Nẵng); so với 5 tỉnh khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung, Quảng Nam đứng thứ 2/5 tỉnh, thành phố.

PV

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục