Tập đoàn Đua Fat: Quý I lỗ kỷ lục, nợ phải trả gấp 4 lần vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat (UPCoM: DFF) đã có quý I/2023 khá tồi tệ khi ghi nhận khoản lỗ sau thuế 20,3 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thứ 3 và cũng là quý lỗ đậm nhất kể từ khi công bố thông tin (quý I/2020).

Tập đoàn Đua Fat (DFF): Quý I lỗ kỷ lục, nợ phải trả gấp 4 lần vốn chủ sở hữu
Tập đoàn Đua Fat (DFF): Quý I lỗ kỷ lục, nợ phải trả gấp 4 lần vốn chủ sở hữu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của DFF, doanh thu thuần đạt 178 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận gộp giảm 6,6%, chỉ đạt 21 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận gộp nhỏ bé này là không đủ để trang trải cho đà tăng của các loại chi phí như: chi phí tài chính 33 tỷ đồng, tăng 57%; chi phí quản lý 8,4 tỷ đồng, tăng 25%.

Bởi vậy, kết quý I/2023, DFF lỗ trước thuế 20,2 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần khoản lỗ 6,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của DFF đạt 4.527 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 41% tổng tài sản, đạt 1.855 tỷ đồng, tăng 8%. Hàng tồn kho chiếm 22% tổng tài sản, đạt 992 tỷ đồng, tăng 13%.

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2023 đạt 3.652 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm. Nợ vay chiếm 60%, đạt 2.207 tỷ đồng, tăng 0,6%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 875 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của DFF lên tới 4,17 lần, tăng đáng kể so với mức 3,86 lần hồi đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh quý I/2023 dương 16 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức âm 340 tỷ đồng của cùng kỳ, song chủ yếu nhờ tăng các khoản phải trả.

Dòng tiền đầu tư cho thấy DFF đã giảm tốc độ chi mua sắm tài sản xuống 80 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ.

Dòng tiền tài chính thể hiện tiền thu từ đi vay giảm mạnh 62% so với cùng kỳ, xuống 244 tỷ đồng, trong khi dòng tiền trả nợ gốc vay tăng 39% lên 218 tỷ đồng.

Bởi vậy, kết quý, lưu chuyển tiền thuần âm 48 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm tới 92%, chỉ còn 4 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, DFF đã công bố việc không thể trả hết nợ đúng hạn cho trái chủ của lô trái phiếu mã DFFH2123001, mệnh giá 150 tỷ đồng, ngày phát hành là 1/9/2021 và đáo hạn ngày 1/3/2023 (đã đáo hạn) với lãi suất 11,75%/năm.

Mặc dù lô trái phiếu đã đáo hạn nhưng tính tới ngày 1/3/2023, Tập đoàn Đua Fat vẫn còn dư nợ trái phiếu là 89,52 tỷ đồng chưa thanh toán được cho trái chủ. Do đó, DFF đã phải dàn xếp với trái chủ thông qua lộ trình thanh toán kéo dài đến ngày 14/7/2023 (trễ hơn 4 tháng so với quy định). Trong đó, ngày 15/3/2023 sẽ thanh toán lãi 605 triệu đồng; ngày 14/4 thanh toán lãi gần 1,3 tỷ đồng; ngày 15/5 thanh toán lãi 1,34 tỷ đồng; ngày 15/6 thanh toán cả gốc và lãi là 46,1 tỷ đồng, giảm dư nợ trái phiếu còn 44,76 tỷ đồng; và ngày 14/7 sẽ thanh toán toàn bộ gốc và lãi 45,39 tỷ đồng còn lại.

Điểm đáng lưu ý của việc giãn thời hạn thanh toán là lãi suất trong thời gian quá hạn từ ngày 2/3 đến ngày 14/7 là 17,625%/năm, cao hơn nhiều mức lãi suất ban đầu là 11,75%/năm.

Đối với tài sản đảm bảo, trái chủ thông qua việc không xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu DFFH2123001 tại thời điểm đáo hạn. Tuy nhiên, nếu hết thời gian khắc phục từ ngày 2/3 đến 14/7, nếu DFF không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tài sản đảm bảo lô trái phiếu nêu trên sẽ bị xử lý.

Được biết, lô trái phiếu mã DFFH2123001 được phát hành để huy động 150 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sử dụng 80 tỷ đồng mua vật tư phục vụ thi công; 40 tỷ đồng mua sắm một số thiết bị phục vụ thi công, sản xuất kinh doanh; và còn lại 30 tỷ đồng thanh toán cho các đơn vị thầu phụ. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đua Fat (15 triệu cổ phiếu).

Trong cơ cấu trái chủ của lô trái phiếu, có tới 120 tỷ đồng là nhà đầu tư cá nhân, tương ứng 80% tổng lượng phát hành; và còn lại 30 tỷ đồng là nhà đầu tư tổ chức, chiếm 20% tổng lượng phát hành.

Lê Nguyễn

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục