Tập đoàn Đất Xanh (DXG) thành lập Hội đồng chiến lược, ông Lương Trí Thìn rời ghế Chủ tịch HĐQT

Theo thông báo từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSE), ông Lương Ngọc Huy được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế cho ông Lương Trí Thìn, từ ngày 03/7/2024.

 

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) thành lập Hội đồng chiến lược, ông Lương Trí Thìn rời ghế Chủ tịch HĐQT - Ảnh 1

Chiều ngày 3/7/2024, Tập đoàn Đất Xanh phát đi thông báo thành lập Hội đồng chiến lược và thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT).

Theo đó, trong mục tiêu chiến lược dài hạn 2025 – 2035, với định hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trên cơ sở khai thác thế mạnh, Tập đoàn Đất Xanh sẽ tận dụng các mảng hoạt động cốt lõi hiện có, tạo dựng các thế mạnh và là tiền đề xâm nhập vào thị trường mới trong hệ sinh thái ngành bất động sản.

Do đó, việc chuẩn bị và xây dựng nền tảng, xây dựng chiến lược kinh doanh thận trọng, linh hoạt là ưu tiên được Ban lãnh đạo Tập đoàn đặt ra. Để xây dựng nền tảng vững chắc cho việc thực hiện chiến lược trung và dài hạn, căn cứ vào Nghị quyết, Tập đoàn Đất Xanh thành lập Hội đồng chiến lược - trên vai trò độc lập có nhiệm vụ xây dựng và hoạch định chiến lược cho HĐQT, Ban điều hành các vấn đề đầu tư, kinh doanh và quyết sách quan trọng trong mọi hoạt động của Tập đoàn. Từ đó, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; đảm bảo sự hài hòa, công bằng với lợi ích của các bên.

Ông Lương Trí Thìn được HĐQT lựa chọn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng chiến lược của Tập đoàn. Theo Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn sẽ tập trung hơn cho công tác hoạch định chiến lược chung của Tập đoàn, cũng như xây dựng văn hóa - triết lý doanh nghiệp khác biệt cho hệ thống Đất Xanh.

Đồng thời, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh thống nhất bầu ông Lương Ngọc Huy trở thành tân Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Lương Trí Thìn. Ông Lương Trí Thìn vẫn là HĐQT của DXG và là cổ đông lớn nhất của DXG.

Gia nhập Tập đoàn Đất Xanh trên cương vị là Quản lý cao cấp của Bộ phận Đầu tư của Tập đoàn, ông Lương Ngọc Huy từng đảm nhiệm các chức năng quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty, bao gồm xúc tiến đầu tư và pháp lý đầu tư - xây dựng.

"Tập đoàn Đất Xanh khẳng định, các triết lý, chiến lược kinh doanh của Tập đoàn không thay đổi. Trong giai đoạn tới, HĐQT sẽ tập trung hoàn thiện hơn nữa quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên trong HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ tối đa lợi ích cổ đông, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2024", thông báo của Tập đoàn Đất Xanh cho biết.

Hà An

Ngày Nay
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục