“Vua tôn” Hoa Sen tiếp tục báo lỗ

“Vua tôn” Hoa Sen tiếp tục báo lỗ

Sau khi lỗ 887 tỷ đồng trong quý trước đó, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục báo lỗ thêm 680 tỷ đồng trong quý I niên độ tài chính 2022-2023.