Siêu lợi nhuận từ việc buôn chất tạo nạc salbutamol

Vì lợi nhuận khổng lồ, chế tài xử lý chưa đủ mạnh, nên trong suốt thời gian qua, các DN ngành chăn nuôi vẫn ung dung thu lợi từ việc buôn bán chất salbutamol. Theo VTV

/portals/0/video/2016/03/huunam/nhieu_doanh_nghiep_ung_dung_buon_chat_salbutamol_vi_loi_nhuan_khung_chuyen_dong_24h_vtvvn.mp4

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục