SCI phát hành hơn 26 triệu cổ phiếu cao hơn thị giá

Thị giá cổ phiếu S99 ở thời điểm kết phiên giao dịch ngày 30/6 là 9.400 đồng/cp, và công ty sẽ phát hành thêm 26 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp.

Ngày 13/7, CTCP SCI (S99 – sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền mua cổ phiếu. Công ty sẽ phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu S99 trả cổ tức với tỷ lệ 25:2, tương ứng cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ nhận 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Đồng thời, SCI dự kiến phát hành hơn 26,21 triệu cổ phiếu S99 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

SCI phát hành hơn 26 triệu cổ phiếu cao hơn thị giá - Ảnh 1

Kết phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/6, cổ phiếu S99 tăng nhẹ 1,05% lên 9.600 đồng/cp, giảm tới hơn 60% từ vùng đỉnh của năm là 25.700 đồng/cp (giá đóng cửa ngày 9/11/2021). Như vậy, lượng cổ phiếu S99 phát hành thêm có giá cao hơn thị giá hiện tại.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 25/7 đến ngày 9/8/2022, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/7 đến ngày 15/8/2022.

Số lượng cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông, nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tại ĐHCĐ thường niên trước đó, ngoài 2 phương án phát hành thêm cổ phiếu ở trên, S99 còn thông qua phương án chào bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (5%) cũng với giá 10.000 đồng/CP. Đây đều là tờ trình đã được thông qua trong mùa đại hội năm 2021, tuy nhiên do nhiều lần phải giải trình hồ sơ với UBCKNN dẫn đến chậm trễ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Đại hội SCI đã thông qua mục tiêu doanh thu đạt 1.882 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 112 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 36,7% về doanh thu và 17% về lợi nhuận so với thực hiện của năm ngoái.

Tính riêng quý I/2022, SCI đã ghi nhận doanh thu đạt 311,17 tỷ đồng, giảm 60,76% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 16,53% kế hoạch cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 19,24 tỷ đồng, giảm 81,19% và hoàn thành 17,19% kế hoạch năm.

Nhã Vy

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục