Ricons và Coteccons đồng loạt cắt giảm nhân sự nửa đầu năm 2023

Dù cùng báo lãi tăng mạnh trong quý 2/2023 nhưng Ricons và Coteccons đều đồng loạt cắt giảm nhân sự lần lượt là 168 và 270 người so với đầu năm.

Trong bối cảnh đang lùm xùm vì khoản nợ hơn 300 tỷ, cả hai công ty CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) và CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) đều công bố báo cáo tài chính quý 2/2023. 

Trong kỳ, Ricons ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay đạt hơn 52 tỷ đồng, tăng 90% so với quý 2 năm trước, vượt kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, trong khoản nợ phải thu ngắn hạn, Ricons thông báo khoản phải thu đối với CTCP Xây dựng Coteccons gần 323 tỷ đồng.

Trong khoản nợ phải thu ngắn hạn, Ricons thông báo khoản phải thu đối với CTCP Xây dựng Coteccons gần 323 tỷ đồng.
Trong khoản nợ phải thu ngắn hạn, Ricons thông báo khoản phải thu đối với CTCP Xây dựng Coteccons gần 323 tỷ đồng.

Trong quý 2, Ricons đạt doanh thu thuần hơn 2.102 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ hợp đồng xây dựng với gần 2.083 tỷ đồng, chiếm 99%; doanh thu từ hoạt động bất động sản là 14 tỷ đồng; còn lại đến từ doanh thu khác. 

Giá vốn hàng bán giảm 23% còn hơn 2.079 tỷ đồng. Sau khấu trừ, lãi gộp Doanh nghiệp đạt 23 tỷ đồng, giảm 54% so cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính trong quý 2 đạt gần 27 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ; chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu hơn 21 tỷ đồng và cổ tức được chia 5,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ricons còn có khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết 63 tỷ đồng, gấp 22 lần so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Ricons đạt 3.821 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20%. Nhờ vào lãi từ hoạt động tài chính và công ty liên doanh liên kết mà lợi nhuận ròng đạt hơn 68 tỷ đồng, tăng 41%.

So với kế hoạch năm 2023, Ricons thực hiện được 64% chỉ tiêu doanh thu thuần và vượt chỉ tiêu lãi sau thuế trong nửa đầu năm. Tính đến ngày 30/6, quy mô tài sản của Ricons ở mức 7.263 tỷ đồng, giảm 11% so đầu năm. Trong đó, Ricons nắm gần 202 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm tới 75%. 

Ricons có nợ phải trả hơn 4,811 tỷ đồng, giảm 17% so đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 399 tỷ đồng; doanh nghiệp không có khoản vay tài chính dài hạn. Về mặt nhân sự, ngày 30/6, Ricons đã cắt giảm 168 nhân sự so với đầu năm 2023. 

Trong một diễn biến có liên quan, CTCP Eurowindow có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc chủ đầu tư dự án 4 tỷ USD Nam Hội An chậm thanh toán cho nhà thầu phụ. Trong đó có nhắc tới Coteccons với vai trò nhà thầu chính đã không thanh toán số tiền 17,2 tỷ theo đúng tiến độ trong hợp đồng với Eurowindow vào năm 2018. Tại dự án này, cả CTD và Ricons đều tham gia thầu thi công vào thời điểm 2018 – 2019. Trong báo cáo tài chính quý 2/2023 của Ricons, tại ngày 30/6 ghi nhận Công ty không còn khoản trả trước cho người bán ngắn hạn với CTCP Eurowindow, trong khi đầu năm khoản này là 16,9 tỷ đồng. 

Khoản nợ đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) trong kỳ báo cáo này không được Coteccons nhắc tới.
Khoản nợ đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) trong kỳ báo cáo này không được Coteccons nhắc tới.

Về phía Coteccons, trong quý 2/2023, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần gần 3.619 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chính đến từ hợp đồng xây dựng chiếm phần lớn với gần 3.613 tỷ đồng. 

Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính hơn 94 tỷ đồng, giảm 38%. Phần lớn giảm là do lãi từ cho vay và đầu tư trái phiếu giảm. Đồng thời, doanh nghiệp không phát sinh khoản lãi thanh lý công ty con kỳ này, cùng kỳ ghi nhận hơn 70 tỷ đồng. 

Giá vốn hàng bán tăng 15%, lên 3.518 tỷ đồng cao hơn so với mức tăng của doanh thu. Chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 120 tỷ đồng và chi phí tài chính hơn 35 tỷ đồng, giảm lần lượt 67% và 25% so cùng kỳ. Trong khi chi phí lãi vay hơn 25 tỷ đồng, tăng 33%. 

Kết quả, Coteccons lãi ròng hơn 30 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ ròng gần 24 tỷ đồng). Đây cũng là quý có lãi cao nhất kể từ quý 3/2021. 

Quy mô tài sản Coteccons tại ngày 30/6 ở mức 21.375 tỷ đồng, tăng 13% so đầu năm. Trong đó, CTD nắm giữ gần 1.883 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng tới 77%; đáng chú ý, tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng tăng từ 429 tỷ đồng đầu năm lên 1.251 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.180 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn, tăng lần lượt 23% và 8% so đầu năm. 

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả hơn 13.103 tỷ đồng, tăng 22% so đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 697 tỷ đồng; khoản vay tài chính dài hạn gần 498 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản nợ đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) trong kỳ báo cáo này không được Coteccons nhắc tới. Tương tự Ricons, Coteccons cũng giảm 272 nhân sự từ đầu năm còn 1.985 nhân viên tại thời điểm 30/6. 

Hoài Thương

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục